Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Λήμμα αναζήτησης: MIDDLE AGED
Βρέθηκαν 41 εγγραφές.
Σελίδα 1 από 3.
ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΟΣ ΜΙΜΟΥΜΕΝΗ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΟ BLESOVSKY)
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΦΕΔΙΠΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΑΚΡΙΑ
Η ΔΙΕΡΕΘΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΛΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΟΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΩΝ (ΝΙΤΡΟΠΡΩΣΣΙΚΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ, ΚΑΠΤΟΠΡΙΛΗΣ, ΠΡΑΖΟΣΙΝΗΣ) ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ.
ΠΡΩΙΜΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΕΜΦΙΓΑΣ ΣΤΑ ΟΥΛΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΗ ΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΠΑΘΕΙΑ ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ ΑΛΓΟΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΚΛΙΝΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΗ 41 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΚΟΛΛΑΓΟΝΩΣΙΚΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΩΣ ΑΙΤΙΟ ΧΡΟΝΙΟΥ ΔΙΑΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΣΕ ΕΝΗΛΙΚΑ
ΨΕΥΔΟΥΠΕΡΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΑ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΙΚΗΣ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΩΡΙΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ HLA-CW6 ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ
ΣΑΡΚΩΕΙΔΩΣΗ. ΑΣΥΝΗΘΕΙΣ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΕΙΣ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΧΥΤΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (ΔΥ) ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑΣ(ΣΝ) ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΟΥΣ ΛΥΚΟΥ (ΣΕΛ) ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΩΣΕΩΝ (ΕΦΩ) ΜΕΘΥΛΠΡΕΔΝΙΖΟΛΟΝΗΣ (ΜΘΠ) ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΩΣΦΑΜΙΔΗΣ (ΚΦ)
ΧΟΡΗΓΗΣΗ CYCLOSPORIN -A P.O ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΗ ΑΓΩΓΗ
ΤΟ ΤΟΛΦΕΝΑΜΙΚΟ ΟΞΥ ΣΤΗ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ: ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΧΥΜΙΚΗ ΑΝΟΣΙΑ
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΠΑΡΩΝΥΧΙΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ RAYNAUD - ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ
   

Νέα αναζήτηση

Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.