Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΩΜΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ-6(IL-6)
Γ.Σ. ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ, Μ.Ν. ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ, Χ.Μ. ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΤΑ~ΞΥ ΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, Η IL-6 ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΚΑΤΕΧΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΣΗ. ΑΥΤΟ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΑΠΟΤΙΣ ΠΛΕΙΟΤΡΟΠΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ IL-6 ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ,ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝΟΞΕΙΑΣ ΦΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΑ ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΑ. ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΠΙΠΕΔΑ IL-6 ΕΧΟΥΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΛΕΜΦΟΥΠΕΡΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Β-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ Τ-ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΕΩΝ.ΠΡΟΣΦΑΤΑ, ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ IL-6 ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΙΚΟ ΥΓΡΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΟ ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ. ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ IL-6 ΣΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΗ(1 PG/ML) ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ. Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΥΤΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ Β9 ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Ο ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΤΗΣ IL-6. ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΓΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ IL-6 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΧΡΩΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ, ΕΥΚΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΙΣΟΤΟΠΩΝ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΠΑΡΕΧΕΙ 100-ΠΛΑΣΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ (ELISA). ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΔΕΙΞΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ IL-6 ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΕΝΕΡΓΑ ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ, Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΑΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΘΟΔΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΗΣ IL-6, ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΚΙΝΗΣ ΑΥΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΣΟΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ.

Λέξεις-κλειδιά: RESEARCH, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΛΕΜΦΟΚΥΤΤΑΡΑ, LYMPHOCYTES, C-REACTIVE PROTEIN, D11, ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ARTHRITIS, LUPUS ERYTHEMATOSUS SYSTEMIC, ΚΥΤΟΚΙΝΙΝΕΣ, ΡΕΥΜΑΤΟΕΙΔΗΣ, CYTOKININS, ΧΡΩΜΑΤΟΜΕΤΡΙΑ, RHEUMATOID, COLORIMETRY, ΛΥΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΟΔΗΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚ, ΠΡΩΤΕΙΝΗ C-ΑΝΤΙΔΡΩΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 3(2), 110-120, 1991


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.