Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η ΠΙΘΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ (PAF) ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΜΥΩΝ
Α.Δ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ, Α. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Δ. ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ, Κ.Α. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, Β.Μ. ΚΑΠΟΥΛΑΣ

H ΑΚΕΤΥΛΟ-ΓΛΥΚΕΡΥΛΟ-ΑΙΘΕΡΟ-ΦΩΣΦΟΡΥΛΧΟΛΙΝΗ (AGEPC) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΜΕΝΟΣ PAF XOΡΗΓΗΘΗΚΕ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΑ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥΣ ΕΠΙΜΥΕΣ WISTAR BAΡΟΥΣ 180-250G, ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ 0,025-17MG/KG BAΡΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΜΕΣΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΔΟΣΗ (LD50) THΣ AGEPC ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΥΕΣ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 8 MG/KG ΒΑΡΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ. ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ, ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΘΕΑΜΑΤΙΚΗ ΕΛΑΤΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ, ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΟΥΔΕΤΕΡΟΦΙΛΟΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ, ΕΝΩ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΘΡΟΜΒΟΚΥΤΟΠΕΝΙΑ. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΞΑΓΓΕΙΩΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΔΟΣΕΙΣ AGEPC ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 2 MG/KG ΒΑΡΟΥΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΟΝΤΩΝ. Κ+, ΝΑ+,CA2+ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΣΜΑ. ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ST ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΙΙ, ΙΙΙ ΚΑΙ AVF ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΣΕ ΜΗ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΑΝΑΛΟΓΟ ΤΗΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΟΣΗΣ. ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΧΑΙΜΙΑΣ ΔΕΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΣΦΟΚΡΕΑΤΙΝΗΣ (CK)ΤΟΥ ΟΡΟΥ. ΣΕ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ Η ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ST METAΠΙΠΤΕΙ ΣΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗΕΙΚΟΝΑ ΟΞΕΟΣ ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΕ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΠΤΕΡΥΓΙΣΜΟ Η ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ. ΣΕ ΟΞΕΙΕΣ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΔΟΣΕΙΣ AGEPC, H ΑΝΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ST METAΠΙΠΤΕΙ ΑΠΟΤΟΜΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΜΕ ΙΔΙΟΚΟΙΛΙΑΚΟ ΡΥΘΜΟ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΑΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗ ΑΣΥΣΤΟΛΙΑ. ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΥΤΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ AGEPC ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΥΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣΑΝΑΦΥΛΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ, ΟΥΤΕ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΟΤΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΗΣ AGEPC, ΑΦΟΥ Η ΙΣΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΥΠΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΝΙΤΡΟΠΡΩΣΣΙΚΟ ΝΑΤΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΥΕΣ, ΔΕΝΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ AGEPC ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ.

Λέξεις-κλειδιά: RESEARCH, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, C14, ΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗΣ, HEMATOCRIT, INFARCTION, ΕΜΦΡΑΓΜΑ, ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ, BLOOD PLATELET, ΑΙΜΑΤΟΠΕΤΑΛΙΟ, ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ ΙΣΧΑΙΜΙΑ, VENTICULAR FIBRILLATION, MYOCARDIUM ISCHAEMIA

ΙΑΤΡΙΚΗ, 53(3), 303-309, 1988


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.