Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Γνώσεις Eπαγγελματιών Yγείας του Tμήματος Eπειγόντων Περιστατικών Νοσοκομείου του Ν. Αττικής στο Σύστημα Διαλογής Εmergency Severity Index
Ν. Ελ-Φελλάχ, Α. Δρίτσα, Π. Δερμάτης, Γ. Ίντας, Γ. Παπαδόπουλος, Ε. Κακλαμάνου, Δ. Τσιφτσής

Εισαγωγή: Η προσέλευση ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) συχνά ξεπερνάει τους άμεσα διαθέσιμους ανθρώπινους και υλικούς πόρους για την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ένα σύστημα διαλογής είναι ο Δείκτης Βαρύτητας του Επείγοντος (ESI). Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας για τη διαλογή των ασθενών στο ΤΕΠ σύμφωνα με το διεθνές σύστημα ταξινόμησης ESI και της συσχέτισής τους με δημογραφικούς παράγοντες και το είδος του αλγορίθμου. Υλικό και Μέθοδος: Επρόκειτο για μία συγχρονική μελέτη που περιελάμβανε 16 επαγγελματίες υγείας που εργάζονταν στο ΤΕΠ μεγάλου νοσοκομείου του νομού Αττικής. Χρησιμοποιήθηκαν 60 τυποποιημένα σενάρια διαλογής από το εγχειρίδιο του ESI. Όλοι οι συμμετέχοντες είχαν εκπαιδευτεί στο ESI κατά την πρώτη του εφαρμογή στο νοσοκομείο. Σε κάθε σενάριο χωριστά υπολογίστηκε ο απόλυτος αριθμός και το ποσοστό των σωστών απαντήσεων, της υποδιαλογής και της υπερδιαλογής. Η μελέτη διεξήχθη μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2017. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics for Windows, Version 17.0. Chicago: SPSS Inc. Αποτελέσματα: Συνολικά συμμετείχαν 8 νοσηλευτές και 8 ιατροί, οι οποίοι απάντησαν σε 60 σενάρια, δηλαδή σύνολο 960 περιπτώσεις. Το μέσο ποσοστό σωστών απαντήσεων στο σύνολο των σεναρίων ήταν 63,1% (95% Διάστημα εμπιστοσύνης–ΔΕ: 55,2–68,4%). Στα υπόλοιπα σενάρια έγινε είτε υπερδιαλογή (13,3%) ή υποδιαλογή (23,6%). Η ακρίβεια στη βαθμολόγια ήταν σημαντικά υψηλότερη στα σενάρια ενηλίκων σε σχέση με τα παιδιατρικά (64,4% έναντι 56,8%, p<0,001) και στα σενάρια μη τραύματος σε σχέση με τα τραύματος (63,2% έναντι 62,5%, p<0,001). Οι συμμετέχοντες απάντησαν με μεγαλύτερη ακρίβεια στα σενάρια χαμηλής οξύτητας (ESI 5) (81,6, 95% ΔΕ: 61,1–78,7%) και υψηλής οξύτητας (ESI 1) (76,6, 95% ΔΕ: 67,3–85,8%), ακολουθούμενα από τα σενάρια ESI 4 (63,1, 95% ΔΕ: 55,3–72,8%), τα σενάρια ESI 3 (54,3, 95% ΔΕ: 40,7–62,4%) και τα σενάρια ESI 2 (51,8, 95% ΔΕ: 39,6–60,2%). Η υποδιαλογή ήταν πιο συχνή από την υπερδιαλογή (23,6% έναντι 13,3%, αντίστοιχα). Δεν βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ των ετών υπηρεσίας συνολικά και της υποδιαλογής (r=0,289, p=0,338) και της υπερδιαλογής (r=0,524, p=0,066) και μεταξύ των ετών υπηρεσίας στο ΤΕΠ και της υποδιαλογής (r=0,340, p=0,256) και της υπερδιαλογής (r=0,249, p=0,411). Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των επαγγελματιών υγείας στο σύστημα διαλογής ESI στο υπό εξέταση νοσοκομείο είναι σε μέτρια επίπεδα, αλλά σε συγκρίσιμα επίπεδα σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία. Προτείνεται η τροποποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών των επαγγελματιών υγείας, ιατρών και νοσηλευτών, καθώς και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην επείγουσα φροντίδα στα πλαίσια μεταπτυχιακού επίπεδου και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης.

Λέξεις-κλειδιά: γνώσεις, Διαλογή, Επαγγελματίες υγείας, ΤΕΠ, ESI

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 56(4), 358-365, 2017 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.