Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ
Σ. ΜΕΡΚΟΥΡΕΑ, Κ.Ι. ΤΟΣΙΟΣ

Ο οδοντίατρος καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει ασθενείς οι οποίοι ενδέχεται να έχουν και συστηματικά νοσήματα, τα συνηθέστερα εκ των οποίων αφορούν το καρδιαγγειακό σύστημα. Ζητήματα που σχετίζονται με τη χορήγηση χημειοπροφύλαξης και την αντιθρομβωτική αγωγή αντιμετωπίζονται κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα καρδιολόγο και σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Για την αντιμετώπιση των νοσημάτων αυτών οι ασθενείς λαμβάνουν συνήθως ένα ή περισσότερα φάρμακα (ΚΑΦ), τα οποία ενδέχεται να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες στη στοματική κοιλότητα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανασκόπηση των εν λόγω ανεπιθύμητων δράσεων. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εξής: ξηροστομία, διαταραχές γεύσης, σύνδρομο καυσαλγίας στόματος, αφθώδεις ελκώσεις, λειχηνοειδείς αντιδράσεις, διόγκωση των ούλων και αγγειοοίδημα. Ο χρόνος εμφάνισής τους σε σχέση με την έναρξη λήψης των ΚΑΦ εμφανίζει διακυμάνσεις και ο μηχανισμός πρόκλησής τους δεν έχει αποσαφηνιστεί. Οι προαναφερθείσες ανεπιθύμητες ενέργειες ενδέχεται να δημιουργήσουν ζητήματα διαφορικής διάγνωσης και αντιμετώπισης. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ο οδοντίατρος οφείλει να είναι σχολαστικός κατά τη λήψη του ιατρικού ιστορικού, να καταγράφει λεπτομερώς τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία ακολουθούν οι ασθενείς και να είναι ενήμερος για τις πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις τους στη στοματική κοιλότητα. Οι ανεπιθύμητες δράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε τροποποίηση της αγωγής, επιβάρυνση της υγείας του ασθενούς και έκπτωση της ποιότητας ζωής. Συνεπώς, η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπισή τους είναι καθοριστικής σημασίας.

Λέξεις-κλειδιά: Καρδιαγγειακά νοσήματα, φάρμακα, Ανεπιθύμητες ενέργειες, Στοματική κοιλότητα

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 74(3), 97-101, 2017 - Βιβλιογραφική ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.