Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Συσχέτιση της Γνώσης και Στάσης των Συγγενών και Φίλων των Ασθενών που Νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) Απέναντι στην Ευθανασία
Μ. Καλαφάτη, Ν. Γιάκης, Τ. Τριανταφύλλου, Μ. Δημοσθένους, Σ. Καρατζάς, Σ. Κατσαραγάκης, Δ. Θεοδώρου, Γ. Ζωγράφος

Εισαγωγή: Η ευθανασία αποτελεί ένα θέμα πρόκληση που έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη ιατρική, νομική, πολιτική, κοινωνική ακόμα και οικονομική υπόσταση. Υπάρχουν χώρες όπου το νομοθετικό πλαίσιο τάσσεται υπέρ της ευθανασίας υπό όρους και χώρες όπως η Ελλάδα, όπου ακόμη δεν έχει θεσμοθετηθεί κάτι συγκεκριμένο. Ο προβληματισμός και διάλογος για την ευθανασία πηγάζει ουσιαστικά από την εμφανή σύγκρουσή της με το δικαίωμα της ζωής, που σήμερα προστατεύεται διεθνώς και κατοχυρώνεται συνταγματικά, σχεδόν από όλες τις χώρες. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της γνώσης και στάσης των συγγενών και φίλων των ασθενών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) απέναντι στο ηθικό δίλημμα της ευθανασίας. Υλικό-Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκε αυτοσυμπληρούμενο ερωτηματολόγιο των Πριάμη και συν, δόθηκε σε 143 συγγενείς και φίλους ασθενών βαρέως πασχόντων που νοσηλεύονταν στη ΜΕΘ. Το πρωτόκολλο της μελέτης εγκρίθηκε από το Επιστημονικό Συμβούλιο Γενικού Νοσοκομείου Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων διήρκησε τρία χρόνια και συγκεκριμένα από 1-3-2012 έως και 28-2-2015, καλύπτοντας όλες τις ηλικιακές ομάδες και στα δύο φύλα. Αποτελέσματα: Το 50,7% του δείγματος της μελέτης ήταν γυναίκες και το 33,6% ήταν οι γονείς του ασθενούς. Οι ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη είχαν σύμφωνα με το σύστημα αξιολόγησης της βαρύτητας της νόσου, APACHE Score ≥20. Το 62,9% αυτών που συμμετείχαν στη μελέτη θεωρούσε πιο σημαντική την ποιότητα ζωής του ασθενούς σε σύγκριση με την αξία της ζωής του. Το 48,3% του δείγματος της μελέτης ήταν υπέρ της ευθανασίας και το 66,4% γνώριζε λίγα/πολύ λίγα για την ευθανασία. Το 48,3% των ατόμων του δείγματος συμφωνούν να θεσμοθετηθεί η ευθανασία κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (p<0,001) στην πρόθεση για συναίνεση διακοπής θεραπείας, με την ηλικία του ασθενούς αλλά και την κατάσταση της υγείας του. Συμπεράσματα: Το ζήτημα της ευθανασίας σήμερα αποτελεί πρόκληση για την κοινωνία. Η θεσμοθέτηση της διακοπής θεραπείας υπό προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος του πάσχοντος για αυτοδιαχείριση, είναι σημαντικά θέματα που εντάσσονται σε επίπεδο νομικής, κοινωνικής, ηθικής και θρησκευτικής θεώρησης. Η ενημέρωση των πολιτών για την ευθανασία αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την αλλαγή των στάσεων που αφορούν στη διακοπή θεραπείας.

Λέξεις-κλειδιά: Ευθανασία, γνώσεις, Στάση, ΜΕΘ, Συγγενείς ασθενών

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 55(3), 292-304, 2016 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.