Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Γνώση και Στάση του Προσωπικού Στρατιωτικών Νοσοκομείων ως προς τη Δωρεά και Φύλαξη Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος-Βλαστικών Κυττάρων
Ε. Κορνάρου, Χ. Πολυχρονίδου, Α. Μπαρμπούνη, Ε. Κτενάς

Εισαγωγή: Η έρευνα στα ανθρώπινα βλαστικά κύτταρα είναι πρωτοποριακή και αναμένεται να ανοίξει νέους ορίζοντες στην ιατρική επιστήμη. Σήμερα, γνωρίζουμε ότι ο ιστός του ομφάλιου λώρου, αλλά και το ομφαλοπλακουντιακό αίμα περιέχει εκτός από τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα και πολυδύναμα στελεχιαία κύτταρα, που μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε κύτταρο του ανθρώπινου οργανισμού. Έτσι, τα βλαστικά κύτταρα βρέθηκαν στην αιχμή ενός συνεχώς εξελισσόμενου τομέα της κυτταρικής θεραπείας. Σκοπός: Η διερεύνηση της γνώσης και στάσης του Προσωπικού Στρατιωτικών Νοσοκομείων στη φύλαξη και δωρεά ΟΠΑ-Βλαστικών Κυττάρων, γιατί είναι τα πρόσωπα στα οποία θα απευθυνθούν οι υποψήφιοι γονείς, για να πληροφορηθούν για τη φύλαξη αυτού του πολύτιμου βιολογικού υλικού του παιδιού τους. Υλικό και Μέθοδος: Έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε σε 200 εργαζόμενους (ιατροί, αξιωματικοί νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτών, προσωπικό εργαστηρίων, διοικητικοί) των νοσοκομείων ΝΙΜΤΣ και 401 ΓΣΝΑ, από τους 1300 συνολικά, από 7-25/5/2012. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, το οποίο συντάχθηκε από την ερευνητική ομάδα, λόγω έλλειψης παρόμοιων από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Η επεξεργασία έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS, version 20. Αποτελέσματα: Οι εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες (58%), με μέση ηλικία 37,96 χρόνια (τυπική απόκλιση: 8,26) δεν είχαν παιδί σε ποσοστό 52,3%. Οι γονείς δεν γνώριζαν (64%) ότι η συλλογή και φύλαξη του ΟΠΑ και των μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων είναι δύο ανεξάρτητες τεχνικές. Από το 47,7% των γονέων, το 21,3% έχει δώσει ΟΠΑ και το 8,7% μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα για φύλαξη. Από αυτούς 58,3% έχουν αποταθεί σε ιδιωτική τράπεζα φύλαξης και 41,7% σε δημόσια. Οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 59,50% ήταν ενήμεροι για τους σκοπούς φύλαξης. Η ενημέρωση των ερωτώμενων έχει επηρεαστεί από την κατάσταση εργασίας (από 78,6% στους γιατρούς έως 38,9% στους διοικητικούς) και από τον αριθμό παιδιών που έχουν (γονείς τεσσάρων παιδιών ενημέρωση 100%, με ένα παιδί 64,3%). Κύρια πηγή ενημέρωσης αποτέλεσε η προσωπική ενημέρωση από ΜΜΕ και διαδίκτυο (22,1%). Συμπεράσματα: Η έρευνα έδειξε την ελλιπή γνώση των εργαζομένων, ως προς τη διάκριση μεταξύ ΟΠΑ και βλαστικών κυττάρων, τη φύλαξη και θεραπευτική εφαρμογή τους, ενώ κύρια πηγή ενημέρωσης σχετικά με τους σκοπούς φύλαξης ΟΠΑ, αποτελούν τα ΜΜΕ. Από τους γονείς μικρά ποσοστά έχουν δώσει ΟΠΑ και ακόμη λιγότεροι βλαστικά κύτταρα για φύλαξη.

Λέξεις-κλειδιά: Βλαστοκύτταρα, γνώσεις, Στάση, Oμφαλοπλακουντιακό αίμα, Τράπεζες ομφαλο πλακουντιακού αίματος, Προσωπικό στρατιωτικών νοσοκομείων

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 55(3), 273-281, 2016 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.