Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί και νεότερες εξελίξεις στην παθογένεση της μυελικής ανεπάρκειας στη νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία
Ι.Β. Ασημακόπουλος, Ο. Καμπουροπούλου, Λ. Παπαγεωργίου, Μ. Σαμάρκος, Ε. Βαριάμη, Θ.Π. Βασιλακόπουλος, Μ.Κ. Αγγελοπούλου, Π. Τσαφταρίδης, Ε. Πλατά, Ε. Τέρπος, Κ. Κωνσταντόπουλος, Γ.Χ. Μελέτης

Η νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία (ΝΠΑ) ή νόσος των Marchiafava-Micheli αποτελεί το πρώτο και ίσως μοναδικό παράδειγμα επίκτητης αυτοάνοσης αιμολυτικής αναιμίας με αρνητική αντίδραση Coombs λόγω διαταραχής της ερυθροκυτταρικής μεμβράνης, χωρίς να υπάρχει διαταραχή της μορφολογίας των ερυθρών. Η έλλειψη του CD55 και του CD59 από την επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων, ρυθμιστικών πρωτεϊνών του συμπληρώματος, τα οποία συνδέονται μέσω της «άγκυρας» της γλυκοσυλ-φωσφατιδυλ-ινοσιτόλης που απουσιάζει, ερμηνεύει άριστα τη χρόνια ενδαγγειακή αιμόλυση με τη συνοδό αιμοσιδηρινουρία της νόσου. Ακόμη πιο πρόσφατα δεδομένα αναδεικνύουν επίσης τη σημασία της απουσίας της εν λόγω «άγκυρας» –και των συνδεόμενων μέσω αυτής στην κυτταρική μεμβράνη πρωτεϊνών– στην εμφάνιση των χαρακτηριστικών θρομβοεμβολικών διαταραχών της νόσου. Ωστόσο, η ΝΠΑ συνίσταται ουσιαστικά σε μια σπάνια νόσο του πολυδύναμου αρχέγονου αιμοποιητικού κυττάρου, μια καλοήθη ολιγοκλωνική μυελοπάθεια όπου η διαταραχή της αιμοποίησης, καθολικά παρούσα σε ποικίλο βαθμό σε όλους τους ασθενείς, δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά από το γενετικό έλλειμμα του γονιδίου PIG-A και κατ' επέκταση το βιοχημικό έλλειμμα της «άγκυρας» που κωδικοποιεί. Η παρούσα ανασκόπηση προσπαθεί να περιγράψει τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην παθογένεση της μυελικής ανεπάρκειας στη ΝΠΑ, όπως αυτοί αναφέρονται μέχρι σήμερα στη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς και να αποτυπώσει, τελικά, ένα πιθανό παθογενετικό μοντέλο για την επικράτηση του παθολογικού κλώνου στην αιμοποίηση των ασθενών με ΝΠΑ.

Λέξεις-κλειδιά: Αιμολυτική αναιμία, CD55, CD59, DAF, GPI, MIRL, Μυελική ανεπάρκεια, Νυκτερινή παροξυντική αιμοσφαιρινουρία

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 32(6), 679-700, 2015 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.