Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση της Έντασης του Άγχους και της Κατάθλιψης Γονέων Παιδιών με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος
Ε. Ασημακοπούλου, Χ. Τζουμάκα-Μπακούλα, Ε. Ευαγγέλου, Ε. Κυρίτση-Κουκουλάρη, Ι. Κουτελέκος

Εισαγωγή: Οι γονείς παιδιού που πάσχει από κάποια διαταραχή αυτιστικού φάσματος βιώνουν συχνά αρνητικά συναισθήματα, τα οποία απορρέουν από τη σοβαρότητα της κατάστασης υγείας του παιδιού τους, αλλά και από άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Σκοπός: Η διερεύνηση της έντασης αρνητικών συναισθημάτων γονέων παιδιών με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 176 γονείς και κηδεμόνες παιδιών με αυτισμό που διέμεναν στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση από τους γονείς της κλίμακας APA που αφορά στις διαστάσεις: «προβλήματα στον ύπνο», «θυμός», «άγχος» και «κατάθλιψη» (PROMIS - Sleep disturbance - Level 2, Level 2 – Anger - Adult [Promis Health Organization], PROMIS Emotional distress - Level 2 – Anxiety για ενήλικες και το Severity Measure for Depression, προσαρμοσμένο από το Patient Health Questionnaire-9 [PHQ-9]). Έγινε ανάλυση γραμμικής παλινδρόμησης, με τη χρήση λογαριθμικών μετασχηματισμών σε κάθε διάσταση για την εύρεση ανεξάρτητων παραγόντων που σχετίζονται με τις κλίμακες. Αποτελέσματα: Η ένταση του άγχους και της κατάθλιψης βρέθηκε να συσχετίζεται θετικά με το μεγαλύτερο εισόδημα (p=0,003) και τη μόρφωση των συμμετεχόντων (p=0,004). Αντίθετα, είχαν λιγότερο άγχος οι μικρότεροι σε ηλικία συμμετέχοντες (p=0,001), εκείνοι που είχαν μεγαλύτερο παιδί (p=0,011), οι πατέρες (p=0,005) και οι γονείς που έμεναν σε μεγάλη πόλη (p=0,012). Η μικρότερη αυτοεξυπηρέτηση του παιδιού και η συχνότερη παρακολούθησή του σε τμήμα Αναπτυξιακής Παιδιατρικής βρέθηκαν να αποτελούν παράγοντες εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης (p=0,007). Συμπεράσματα: Το υψηλότερο επίπεδο μόρφωσης και το μεγαλύτερο εισόδημα, αλλά και η πιο σοβαρή κατάσταση του παιδιού είναι παράγοντες που ευνοούν την εμφάνιση άγχους και σημείων κατάθλιψης σε γονείς αυτιστικών παιδιών. Οι μητέρες δήλωσαν περισσότερο αγχωμένες σε σχέση με τους πατέρες που συμμετείχαν στη μελέτη αλλά, τελικά, οι γονείς κατά τη διάρκεια των ετών φάνηκε ότι κατορθώνουν να διαχειρίζονται το άγχος και το θυμό τους σε σχέση με την κατάσταση του παιδιού τους.

Λέξεις-κλειδιά: Αυτισμός, Κατάθλιψη, Γονεϊκό άγχος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 54(3), 270-278, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.