Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Διερεύνηση Προβλημάτων Ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου - Μια Πιλοτική Μελέτη
Χ. Τσίου, Δ. Ξεκούκη, Ε. Πλειώνη, Σ. Πλακάς, Α. Κορέλη

Εισαγωγή: Η ελκώδης κολίτιδα (UC) και η νόσος του Crohn (CD) ονομάζονται από κοινού ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου (IBDs) και αποτελούν χρόνιες φλεγμονώδεις καταστάσεις της γαστρεντερικής οδού που αντανακλούν σε ένα ευρύ φάσμα κλινικών προβλημάτων. Σκοπός: (α) Η αξιολόγηση της σοβαρότητας των IBDs, (β) η συσχέτιση των συχνότερων συμπτωμάτων των ασθενών με το είδος της νόσου (CD/UC) και τα κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών και (γ) η συσχέτιση των αναγκών των ασθενών με την ηλικία και το φύλο των ασθενών. Υλικό και Μέθοδος: Πρόκειται για συγχρονική μελέτη, διάρκειας 6 μηνών, με δείγμα 70 ασθενών από ιατρείο κρατικού νοσοκομείου στους οποίους διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο IBDQ (ελληνική μετάφραση). Η στατιστική επεξεργασία διενεργήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), v. 17.0 και η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο 0,05. Συγκρίσεις κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ των ομάδων πραγματοποιήθηκαν με τη στατιστική δοκιμασία Chi-square (x2) ή όπου δεν πληρούνταν οι παραδοχές έγινε έλεγχος ακριβείας του Fisher (Fisher’s exact test). Αποτελέσματα: Οι ασθενείς εμφάνιζαν εξωεντερικές εκδηλώσεις ή συννοσηρότητα, όπως οστεοπόρωση (74%) και σπονδυλοαρθρίτιδα (58%) και διάφορα συμπτώματα, όπως πόνο στην κοιλιά, αέρια, τεινεσμό, θυμό (67,14%), κόπωση και δυσκολία διατήρησης του σωματικού βάρους (54,29%), θλίψη, αδυναμία ή δυσκολία συμμετοχής σε δραστηριότητες (44,29%) και stress (24,29%). Βαρύτερη συμπτωματολογία εμφάνισαν ασθενείς με CD σε σχέση με τους πάσχοντες από UC, γυναίκες έναντι των ανδρών, νεότεροι σε σχέση με τους μεγαλύτερους και άτομα με χαμηλότερη εκπαίδευση έναντι όσων κατέχουν ανώτατη εκπαίδευση (p≤0,05). Επίσης, οι άνδρες και οι νεότεροι ασθενείς σε σχέση με τις γυναίκες και τους μεγαλύτερους ηλικιακά ασθενείς έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία και περισσότερη εσωστρέφεια (p≤0,05). Συμπεράσματα: Ασθενείς με CD, γυναίκες, νεότεροι σε ηλικία και άτομα με χαμηλότερη μόρφωση εμφανίζουν συχνότερα κλινικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Μεγαλύτερη ευαισθησία και εσωστρέφεια δείχνουν οι άνδρες και οι νεότεροι ασθενείς. Τα προαναφερόμενα ευρήματα αποτελούν πολύτιμη γνώση για τους επαγγελματίες υγείας σχετικά με το σχεδιασμό εξατομικευμένης φροντίδας των ασθενών με IBD.

Λέξεις-κλειδιά: Ελκώδης κολίτιδα, Νόσος Crohn, IΦΝΕ και νοσηλευτική φροντίδα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 54(3), 250-259, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.