Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Συνήθειες Τηλεθέασης σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας και η Σχέση τους με Προβλήματα Ύπνου
Θ. Μάντζιου, Ε. Βλαχιώτη, Π. Γαλάνης, Α. Καλοκαιρινού, Μ. Γιαννακοπούλου, . Μεγαπάνου, Ν. Μητώση, Β. Μάτζιου

Εισαγωγή: Η τηλεόραση αποτελεί σήμερα ένα από τα κύρια μέσα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας τόσο για τους ενήλικες όσο και για τα παιδιά. Η επίδραση της τηλεθέασης στα παιδιά είναι σημαντική και εξαρτάται από το χρόνο και το είδος των προγραμμάτων που παρακολουθούν. Σκοπός: Η καταγραφή των συνηθειών τηλεθέασης παιδιών προσχολικής ηλικίας, η συσχέτισή τους με προβλήματα ύπνου, καθώς και η εκτίμηση των στάσεων των γονέων τους σχετικά με τη χρήση της τηλεόρασης. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 520 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας. Η συλλογή των δεδομένων διήρκεσε από το Νοέμβριο του 2012 έως και τον Ιανουάριο του 2013 και πραγματοποιήθηκε σε παιδικούς σταθμούς των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Όλοι οι γονείς ενημερώθηκαν για το σκοπό της μελέτης, υπέγραψαν το έντυπο συγκατάθεσης και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια The Children’s Television-Viewing Habits Questionnaire (CTVQ) και The Children’s Sleep Habits Questionnaire (CSHQ). Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 19.0. Αποτελέσματα: Το 64,2% των παιδιών παρακολουθούσε τηλεόραση μαζί με τους γονείς, ενώ το 76,5% των παιδιών δεν είχε τηλεόραση στο δωμάτιό του. Το 67,4% των γονέων επέλεγαν το περιεχόμενο του τηλεοπτικού προγράμματος για τα παιδιά τους, κυρίως κινούμενα σχέδια και παιδικές εκπομπές. Βρέθηκε ότι όσο αυξάνονταν το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων (p<0,001) και ο αριθμός των παιδιών στην οικογένεια (p=0,001) τόσο μειωνόταν ο χρόνος τηλεθέασης των παιδιών. Το 59% των γονέων αξιολόγησαν την ποιότητα του τηλεοπτικού προγράμματος μέτρια, καθώς και την επίδραση της τηλεόρασης στα παιδιά αρνητική. Το 64% των παιδιών επηρεάζονταν από τις διαφημίσεις, μόνο όμως το 37,4% των γονέων λάμβαναν προστατευτικά μέτρα έναντι των διαφημίσεων. Όσον αφορά στις συνήθειες ύπνου των παιδιών τους, το 60,4% των γονέων ανέφερε ότι τα παιδιά τους είχαν πάντα σταθερή ώρα ύπνου και ότι κοιμούνταν πάντα μόνα τους. Μόνο το 11% χρειάζονταν πάντα το γονέα στο δωμάτιο για να κοιμηθούν. Επιπλέον, ανέφεραν ότι μόνο το 12,3% των παιδιών φοβούνταν να κοιμηθούν στο σκοτάδι και μόνο το 3,1% από αυτά ξυπνούσαν ιδρωμένα και τρομοκρατημένα. Συμπεράσματα: Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας παρακολουθούν τηλεόραση καθημερινά, χωρίς όμως αυτό να φαίνεται ότι τους δημιουργεί προβλήματα ύπνου. Οι συνήθειες τηλεθέασης συσχετίζονται με το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων που χαρακτηρίζουν τα προγράμματα της τηλεόρασης μέτριας ποιότητας και παροτρύνουν τα παιδιά τους να απασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες.

Λέξεις-κλειδιά: διαταραχές ύπνου, Τηλεθέαση, Παιδιά προσχολικής ηλικίας, Στάσεις γονέων, Συνήθειες ύπνου

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 54(2), 154-164, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.