Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Χρήση Εμβολιασμού στην Πρόληψη Εμφάνισης Καρκίνου της Μήτρας
Ζ. Αγγελοπούλου, Γ. Καραγκούνη, Ε. Κωτσάκου

Εισαγωγή: Οι έως τώρα παραδοσιακά θεραπευτικές προσεγγίσεις του καρκίνου αποτελούν τις σημαντικότερες τεχνικές αντιμετώπισης, με σημαντικά αποδεκτά ποσοστά ανταπόκρισης και βελτίωσης στην επιβίωση των ασθενών με καρκίνο, αλλά σε γενικές γραμμές δεν έχουν επιλεκτική και απόλυτα εξειδικευμένη δράση, προκαλώντας κυτταροτοξικότητα τόσο σε φυσιολογικά όσο και σε καρκινικά κύτταρα καθιστώντας τη δράση τους συχνά μη ανεκτή. Οι σημαντικές πρόοδοι που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στην κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου επέτρεψαν την εφαρμογή στοχευμένων θεραπειών κατά συγκεκριμένων μοριακών στόχων. Η ιδιαιτερότητα λοιπόν αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση της στόχευσης του συγκεκριμένου όγκου και επομένως στην κατανόηση του μηχανισμού κυτταροτοξικότητας κατά των φυσιολογικών κυττάρων. Η επαγωγή λοιπόν και η συνεχιζόμενη μελέτη ανάπτυξης εμβολίων κατά του καρκίνου αναμένεται να οδηγήσει στη δημιουργία εξειδικευμένης ανοσολογικής μνήμης, με αποτέλεσμα την πρόληψη της πιθανής υποτροπής του όγκου. Σκοπός: Ανάλυση της απόδοσης των στρατηγικών εμβολιασμού για τους ασθενείς με καρκίνο σε τρέχουσες κλινικές δοκιμές, δίνοντας έμφαση σε πιθανές μελλοντικές κατευθύνσεις σχετικά με την πρόληψη και τον εν δυνάμει περιορισμό της νόσου. Υλικό και Μέθοδος: Διεξήχθη περιεκτική αναζήτηση στις βιβλιογραφικές βάσεις Medline, ScienceDirect, HEAL-Link κατά το χρονικό διάστημα 2000−2011, χρησιμοποιώντας τους ακόλουθους όρους: “Cancer”, “cervical cancer”, “HPV”, “HPV E6”, “HPV E7”, “therapeutic vaccines” και “DNA vaccines”. Ειδικότερα, επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν 45 μελέτες. Αποτελέσματα: Τα εμβόλια για τον ιό HPV έχουν δείξει καλύτερη αποτελεσματικότητα, σε ποσοστό 90% στην πρόληψη των επίμονων λοιμώξεων από τον ιό HPV και στον έλεγχο των προκαρκινικών αλλοιώσεων, που προκαλούνται από τους γονότυπους 6, 11,16 και 18 HP, έως και 5 έτη μετά από τη λοίμωξη με HPV σε γυναίκες και άνδρες. Συμπεράσματα: Η ανάλυση υπέδειξε ότι συνδυασμός των τρεχουσών πρακτικών πρόληψης με προφυλακτικό εμβολιασμό γυναικών αλλά και ανδρών για τις μορφές καρκίνου που προκαλούνται από τους ιούς των ανθρωπίνων θηλωμάτων είναι πολύ επωφελής, ελπιδοφόρος και πιθανόν καθοριστικός για την εξέλιξη της νόσου.

Λέξεις-κλειδιά: HPV, καρκίνος, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας, Εμβόλια DNA, HPV E6, HPV E7, Θεραπευτικός εμβολιασμός

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 54(1), 15-24, 2015 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.