Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εμβόλια πρόληψης του ιού των ανθρωπίνων θηλωμάτων. Γνώση και συμμόρφωση των φοιτητών επιστημών υγείας
Χ.Μ. Δαφέρμου, Κ. Τσουμάκας, Ι. Παυλοπούλου

ΣΚΟΠΟΣ Ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας (ΚΤΜ) οφείλεται στον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV) και προσβάλλει σημαντικό ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού παγκόσμια. Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής σχετικά με τη φυσική ιστορία του HPV και τον ΚΤΜ και η συμμόρφωσή τους με τον αντίστοιχο εμβολιασμό. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συμμετείχαν προπτυχιακοί (Π) και μεταπτυχιακοί (Μ) φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συλλογή των δεδομένων επιτεύχθηκε με τη συμπλήρωση ειδικά διαμορφωμένου ερωτηματολογίου, που αφορούσε στις γνώσεις για τον ΚΤΜ, για τον ιό HPV, για τα εμβόλια και για τη συμμόρφωση με τον εμβολιασμό. Τα ερωτηματολόγια διανεμήθηκαν πολλαπλές φορές κατά τη διάρκεια των θεωρητικών διαλέξεων του Πανεπιστημίου. Το χρονικό περιθώριο που δόθηκε ήταν 10–15 min πριν από την έναρξη της διάλεξης ή κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού διαλείμματος. Η συμπλήρωση ήταν ανώνυμη, αυστηρά προσωπική και τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες ηθικής και δεοντολογίας, όπως προβλέπονται από το νόμο σχετικά με τη διανομή ερωτηματολογίων. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συνολικά, διανεμήθηκαν 1.000 ερωτηματολόγια (Π=800, Μ=200) και επιστράφηκαν συμπληρωμένα τα 490. Σημαντικό ποσοστό των φοιτητών (93,4%) γνώριζε τη σχέση μεταξύ του ιού HPV και του ΚΤΜ, ενώ το 95,3% γνώριζε την ύπαρξη των εμβολίων για την πρόληψη της νόσου και το 19,6% είχε ήδη εμβολιαστεί. Από τα άτομα που δεν είχαν εμβολιαστεί, το 50% θα ήταν πρόθυμο και το 50% απρόθυμο απέναντι στον εμβολιασμό. Κύρια πηγή θετικής πληροφόρησης των συμμετεχόντων ήταν οι γυναικολόγοι (68,2%), ενώ ο συχνότερος λόγος άρνησης ήταν ο φόβος για τις ανεπιθύμητες ενέργειες (67,8%). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σημαντικό ποσοστό των φοιτητών είναι ενημερωμένο σχετικά με τον ιό HPV, τον ΚΤΜ και τα διαθέσιμα εμβόλια. Παρ' όλα αυτά, η συμμόρφωση με τον εμβολιασμό είναι χαμηλή και αυτό φαίνεται να σχετίζεται με το φόβο για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Η διαρκής και σωστή ενημέρωση από την πολιτεία και τους λειτουργούς υγείας είναι απαραίτητη προκειμένου να επέλθει άρση των ενδοιασμών απέναντι στον εμβολιασμό.

Λέξεις-κλειδιά: γνώσεις, εμβόλια, HPV, Καρκίνος του τραχήλου της μήτρας

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 32(2), 202-209, 2015 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.