Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Πιλοτική Αξιολόγηση Γνώσεων Νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Φροντίδας για τη Διαχείριση Τραυματία Εγκύου
Α. Κουτσίδου, Ε. Κλέτσιου, Β. Καρρά, Μ. Μπουζίκα, Ε. Παπαθανάσογλου, Β. Μάτζιου, Ι. Ελευσινιώτης, Μ. Γιαννακοπούλου

Εισαγωγή: Η φροντίδα τραυματία εγκύου απαιτεί ιδιαίτερες νοσηλευτικές γνώσεις και δεξιότητες. Σκοπός: Η αξιολόγηση του επιπέδου γνώσεων των νοσηλευτών Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σχετικά με τη διαχείριση τραυματία εγκύου. Υλικό και Μέθοδος: Περιγραφική μελέτη συσχέτισης με συγχρονικές συγκρίσεις σε δείγμα 73 νοσηλευτών, από 9 ΜΕΘ και 8 ΤΕΠ, ενός μαιευτικού και 7 γενικών νοσοκομείων της Αττικής (Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2010). Χρησιμοποιήθηκε έντυπο συλλογής δημογραφικών και άλλων προσωπικών δεδομένων, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο αξιολόγησης γνώσεων, 75 ερωτήσεων (σωστό/λάθος/δε γνωρίζω) (9 ενοτήτων), που δημιουργήθηκε από τους ερευνητές, ελέγχθηκε από ομάδα ειδικών και σταθμίστηκε πιλοτικά. Εκπονήθηκε περιγραφική στατιστική και μελέτη συσχέτισης μεταξύ της βαθμολογίας του ερωτηματολογίου (total score=75), των επιμέρους ενοτήτων του, καθώς και των δημογραφικών και άλλων δεδομένων, σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας α=0,05, με το λογισμικό πρόγραμμα Statistical Package for Social Sciences (SPSS), έκδοση 17.0. Αποτελέσματα: Ο συντελεστής Cronbach’s α ήταν 0,954. Το 28,8% των συμμετεχόντων εργαζόταν σε ΤΕΠ, το 69,9% σε ΜΕΘ, το 78,1% ήταν γυναίκες, το 21,9% ήταν νοσηλευτές πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), το 60,3% τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) και βοηθοί νοσηλευτές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ), 17,8%, ενώ το 53,6% συμμετείχε σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Το μέσο επίπεδο γνώσεων των συμμετεχόντων για τη φροντίδα τραυματία εγκύου ήταν χαμηλό (30,82±11,4), με τη μικρότερη βαθμολογία να αφορά στη φαρμακευτική αντιμετώπιση, τη φροντίδα του εμβρύου και τις διαγνωστικές-εργαστηριακές εξετάσεις. Οι νοσηλευτές ΠΕ είχαν υψηλότερη βαθμολογία στο συνολικό ερωτηματολόγιο (p=0,032), ενώ οι νοσηλευτές ΤΕΠ στις ενότητες «φροντίδα στο ΤΕΠ» (p=0,02) και «φροντίδα εμβρύου» (p=0,002). Όσοι είχαν παρακολουθήσει σεμινάρια (p=0,018), προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης (p=0,029) ή κατείχαν τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών (p=0,006) είχαν περισσότερες γνώσεις. Συμπεράσματα: Οι γνώσεις διαχείρισης τραυματία εγκύου, των νοσηλευτών ΜΕΘ και ΤΕΠ, ήταν ελλιπείς και θα πρέπει να ενισχυθούν με τη διαμόρφωση κατάλληλων νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Λέξεις-κλειδιά: διαχείριση, Εντατική φροντίδα, Κύηση, νοσηλευτές, Τραυματισμός

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 53(4), 359-368, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.