Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ανάπτυξη και Μέτρηση της Αξιοπιστίας και της Εγκυρότητας Ελληνικού Ερωτηματολογίου Ικανοποίησης Ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο που υποβάλλονται σε Αιμοκάθαρση
Ε. Φερεντίνου, Π. Πρεζεράκος, Μ. Γιαννακοπούλου, Α. Σαχλάς, Π. Θεοφίλου, Σ. Ζυγά

Εισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία αύξηση του πληθυσμού με χρόνια νεφρική νόσο (ΧΝΝ). Η επιστημονική κοινότητα ανησυχεί ότι η νόσος παίρνει διαστάσεις επιδημίας, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να υπολογίζει ότι το ποσοστό των ανθρώπων που χρειάζονται αιμοκάθαρση αυξάνεται ετησίως κατά 7%. Σκοπός: Η ανάπτυξη και η μέτρηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας ερωτηματολογίου ικανοποίησης ασθενών με ΧΝΝ που υποβάλλονται σε θεραπεία υποκατάστασης της νεφρικής τους λειτουργίας με τη μέθοδο της αιμοκάθαρσης. Υλικό και Μέθοδος: Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε στο Dialysis Patient Satisfaction Questionnaire (SDIALOR), αποτελούνταν από επτά ενότητες και περιλάμβανε ανοικτές ερωτήσεις και ερωτήσεις τύπου κλίμακας Likert. Η πιλοτική μελέτη διεξήχθη στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού (ΜΤΝ) του Γενικού Νοσοκομείου Σπάρτης. Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνω του μετρίου ικανοποιημένοι από όλες τις παραμέτρους που συνιστούν τη θεραπεία τους. Αξιοσημείωτο όμως είναι το γεγονός ότι ένα σχετικά μεγάλο ποσοστό ασθενών δήλωσε καθόλου ικανοποιημένο από την ψυχολογική υποστήριξη που παρέχεται από όλους τους επαγγελματίες υγείας (16,7%), την ιατρική φροντίδα (15,8%), τη συχνότητα των ιατρικών επισκέψεων (15,8%) και το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής διαδικασίας (15,8%). Η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ελέγχθηκε μέσω του συντελεστή α του Cronbach, ενώ η εγκυρότητά του μέσω του υπολογισμού του συντελεστή συσχέτισης και της παραγοντικής ανάλυσης. Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου είναι μεγάλη, καθώς όλες οι κλίμακες του ερωτηματολογίου έχουν υψηλή εσωτερική συνέπεια (α≥0,733). Η συγκλίνουσα εγκυρότητα του ερωτηματολογίου είναι αρκετά υψηλή (Spearman’s rho ≥0,522). Το ίδιο συμβαίνει και με τη δομική εγκυρότητά του. Συμπεράσματα: Το νέο ερωτηματολόγιο είναι αξιόπιστο και έγκυρο. Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν αρκετά ικανοποιημένοι από τις παραμέτρους που συνιστούν τη θεραπεία τους.

Λέξεις-κλειδιά: Αιμοκάθαρση, Ικανοποίηση, Χρόνια νεφρική νόσος

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 53(3), 276-288, 2014 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.