Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Δυαδική φανταστική ψευδολογία: Ανασκόπηση και μελέτη κλινικής περίπτωσης
Σ. Δημητρακόπουλος, Ε. Σακαδάκη, Δ. Πλουμπίδης

Ενώ το ψέμα αποτελεί διαχρονικά αναπόσπαστο τμήμα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης, η φανταστική ψευδολογία συνιστά την ψυχοπαθολογική του διάσταση. Υπάρχουν σχετικά ολιγάριθμες αναφορές και αντιφατικές απόψεις όσον αφορά τους ψυχολογικούς μηχανισμούς γύρω από το ψέμα και αμφιλεγόμενα συμπεράσματα για το πότε αυτό αποκτά ψυχοπαθολογική βαρύτητα. Στην παρούσα μελέτη γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση στην τεκμηρίωση της παθολογικής ψευδολογίας, αλλά και της επακτής/δυαδικής ψυχοπαθολογίας με συγγενή χαρακτηριστικά. Παράλληλα εξετάζεται η δυαδική ψύχωση, η οποία θέτει συχνά διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα, αλλά γίνεται αναφορά και σε φαινόμενα ομαδικής υστερίας. Τα ψυχοπαθολογικά χαρακτηριστικά είναι μάλλον αντιφατικά, όταν εξετάζουμε το παθολογικό ψέμα ως συνειδητή ή μη συνειδητή πράξη. Το DSM IV-TR αναγνωρίζει τη φανταστική ψευδολογία –με τον όρο της «προσποίησης»– και αναφέρεται ως ένα από τα κριτήρια της Ακατανόητα Προσποιητής Διαταραχής (Factitious Disorder). Εξετάζονται τα διαγνωστικά κριτήρια σχετικά με το ψέμα, την εξαπάτηση, την παθολογική ψευδολογία και τις επακτές/δυαδικές τους μορφές. Οι περιπτώσεις δυαδικής ψευδολογίας είναι σπάνιες στη βιβλιογραφία και η κατανόησή τους παρουσιάζει σημαντικά κενά. Παραμένει αμφιλεγόμενο το αν το παθολογικό ψέμα αποτελεί μια αυτόνομη κλινική οντότητα και τονίζεται η ανάγκη για περαιτέρω φαινομενολογική και νευροβιο λογική έρευνα. Παρατίθεται κλινική περίπτωση δυαδικής ή επακτής ψευδολογίας, επί ζεύγους χρηστών της μονάδας. Το περιστατικό τεκμηριώνεται κλινικά και βιβλιογραφικά, όπως και η διαφορική του διάγνωση από τη δυαδική ψύχωση, και τίθεται το ερώτημα της συνύπαρξης, σε δεύτερο άξονα, διαταραχής προσωπικότητας, η οποία επίσης τεκμηριώνεται. Περιγράφεται η αντιμετώπιση των δύο ασθενών σε πλαίσιο κοινοτικής ψυχιατρικής, για ένα περίπου έτος, με ατομικές και οικογενειακές παρεμβάσεις, από την υπηρεσία των ενηλίκων και την παιδοψυχιατρική, που αφορούν την ψυχοπαθολογική δυάδα, αλλά και τον πρώην σύζυγο και τα παιδιά της γυναίκας ασθενούς, που παρουσιάζουν σειρά από προβλήματα. Επιτεύχθηκε η ύφεση των ψυχοπαθολογικών φαινομένων, αλλά και η διαχείριση δύσκολων οικογενειακών καταστάσεων που αφορούν τα ανήλικα παιδιά. Η μακροχρόνια παρακολούθηση θα επιτρέψει και την επαλήθευση των διαγνωστικών μας υποθέσεων.

Λέξεις-κλειδιά: Κοινοτική Ψυχιατρική, Φανταστική ψευδολογία, Επακτή ψευδολογία, Δυαδική ψύχωση, Ψυχική μόλυνση, Διαταραχή προσωπικότητας

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 25(3), 192-199, 2014 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.