Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η Ψυχιατρική εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο - Μέρος 1ο: Μια γενική θεώρηση
K. Kasiakogia, N. Christodoulou

Είναι γνωστό πως τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ισχυρή τάση μετανάστευσης Ελλήνων ιατρών προς το εξωτερικό. Οι αιτίες αυτού του φαινομένου είναι σίγουρα πολυπαραγοντικές, αλλά έχει ενταθεί σημαντικά λόγω της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς μεταξύ αυτών που επιλέγουν οι Έλληνες ειδικοί και ειδικευόμενοι ψυχίατροι, όπως αυτό προκύπτει από επίσημα στοιχεία και από τον μεγάλο αριθμό ερωτήσεων που δέχεται τελευταία το περιφερειακό τμήμα Ηνωμένου Βασιλείου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Οι συστημικές και πρακτικές διαφορές μεταξύ του ελληνικού και του βρετανικού συστήματος υγείας είναι πολλές, και μπορούν δυνητικά να περιπλέξουν τη λήψη αποφάσεων σταδιοδρομίας. Αυτές οι πολύπλοκες διαφορές καθιστούν δύσκολη τη λήψη αποφάσεων για τους ψυχιάτρους, με αποτέλεσμα συχνά να κάνουν «λάθος». Αυτές οι «λανθασμένες» αποφάσεις είναι πολύ συχνά αποτέλεσμα ελλιπούς πληροφόρησης ή παραπληροφόρησης. Για παράδειγμα, μεταξύ των ιατρών επικρατεί σύγχυση για την αντιστοιχία των βαθμών της κλινικής ιεραρχίας και της ειδίκευσης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο, για το τι σημαίνει ένα καλό χαρτοφυλάκιο, ή για τη σημασία των εξετάσεων για το MRCPsych. Αν και υπάρχουν εκτενείς πληροφορίες για αυτά τα ζητήματα στο διαδίκτυο, η εύρεσή τους μπορεί να γίνει μια χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία, ειδικά για κάποιον που δεν έχει οικειότητα με το θέμα. Ως εκ τούτου, υπάρχει ανάγκη παροχής ρεαλιστικών και χρήσιμων πληροφοριών στους Έλληνες ειδικούς και ειδικευόμενους ψυχιάτρους σχετικά με την ψυχιατρική εκπαίδευση και γενικότερα για τη σταδιοδρομία στην Ψυχιατρική στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το περιφερειακό τμήμα Ηνωμένου Βασιλείου της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας αποφάσισε να καλύψει ακριβώς αυτήν την ανάγκη. Το πρώτο μέρος αυτού του δίπτυχου άρθρου παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για τους Έλληνες ιατρούς που εξετάζουν τη μετάβασή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο για εκπαίδευση ή/και εργασία στην Ψυχιατρική. Πρώτον, επιχειρεί μια γενική επισκόπηση της ψυχιατρικής εκπαίδευσης στο Ηνωμένο Βασίλειο, και εξηγεί πως η πραγματική αντιστοιχία μεταξύ των σταδίων εκπαίδευσης στην Ελλάδα και το Ηνωμένο Βασίλειο συχνά απέχει από την επίσημη αντιστοιχία. Επίσης, εξηγεί τις ειδοποιούς διαφορές μεταξύ των συστημάτων υγείας της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και επισημαίνει ορισμένες κοινές παγίδες. Επιπλέον, εξηγεί ορισμένες από τις επιλογές σταδιοδρομίας που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευόμενοι και ειδικοί ψυχίατροι στο Ηνωμένο Βασίλειο, συμπεριλαμβανομένων των κλινικών, ακαδημαϊκών και λειτουργικών θέσεων. Το δεύτερο μέρος του άρθρου διερευνά πιο λεπτομερώς τη δομή και τους μηχανισμούς της ψυχιατρικής εκπαίδευσης, με έμφαση και πάλι στις σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και επισημαίνει τις διαφορές αυτές που ενδέχεται να φανούν χρήσιμες σε αυτούς τους ιατρούς που βρίσκονται σε μεταβατικό στάδιο. Το δίπτυχο αυτό άρθρο έχει ενημερωτικό και όχι συμβουλευτικό σκοπό, ως εκ τούτου δεν σκοπεύει να ενθαρρύνει ή να αποθαρρύνει τη μετανάστευση των ενδιαφερομένων.

Λέξεις-κλειδιά: Ψυχιατρική εκπαίδευση, ελλάδα, Ειδικότητα, Μετανάστευση, Ηνωμένο Βασίλειο

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 25(1), 55-60, 2014 - Γενικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.