Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ο ρόλος της ωκυτοκίνης, της κορτιζόλης, της ομοκυστεΐνης, των κυτταροκινών στο σακχαρώδη διαβήτη και η αλληλεπίδρασή τους με ψυχολογικούς παράγοντες
Κ. Κοντοάγγελος, Χ. Παπαγεωργίου, Α. Ράπτης, Π. Τσιότρα, Ε. Μπουτάτη, Γ.Ν. Παπαδημητρίου, Γ. Δημητριάδης, Α. Ραμπαβίλας, Σ. Ράπτης

Την αλληλοδιαπλοκή του σακχαρώδoυς διαβήτη (ΣΔ) με νευροψυχολογικές παραμέτρους υποστηρίζουν και μελέτες που εστιάζουν στη νευροψυχιατρική αντιμετώπιση και μέριμνα των ασθενών με ΣΔ. Σε αυτό το πλαίσιο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι νευροενδοκρινικές και ψυχοανοσολογικές παράμετροι αλληλοδιαπλέκονται τόσο με ψυχολογικές-ψυχοπαθολογικές εκδηλώσεις, όσο και με πτυχές του διαβήτη. Επιγραμματική επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας μάς πληροφορεί, για παράδειγμα, ότι η ωκυτοκίνη, εκτός από την εμπλοκή στη σύσπαση του μυομητρίου κατά τον τοκετό και την έκθλιψη του γάλακτος κατά τη γαλουχία, τελευταία έχει συνδεθεί με κρίσιμες πτυχές του συναισθήματος και της συμπεριφοράς (π.χ. αυτομέριμνα-ετερομέριμνα, χειρισμός, επιθετικότητα κ.λπ.). Η μείωση της παραγωγής ωκυτοκίνης σχετίζεται με την ανάπτυξη του ΣΔ σε ασθενείς με σύνδρομο Prader-Willi και υπογοναδισμό, ενώ σε μελέτες στις οποίες χορηγήθηκε ωκυτοκίνη σε ενέσιμη μορφή οι τιμές της ινσουλίνης στο πλάσμα αυξήθηκαν. Ένας άλλος παράγοντας που απασχολεί τελευταία τόσο την κλινική πρακτική όσο και την έρευνα είναι η ομοκυστεΐνη. Η σύγχρονη βιβλιογραφία παρουσιάζει μια συσχέτιση ανάμεσα στην ομοκυστεΐνη του πλάσματος και την ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς με ΣΔ τύπου 2. Άλλες μελέτες αναγνωρίζουν αιτιοπαθογενετική σημασία στην ομοκυστεΐνη αναφορικά με την κατάθλιψη και την επιθετικότητα. Ένα ικανό πλήθος ενδείξεων (πειραματικών και κλινικών) παρουσιάζει αμφίπλευρη επικοινωνία μεταξύ του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) και των ποικίλων συντελεστών του ανοσοποιητικού συστήματος (κυτταροκίνες, ΙL-6, IL-12 και παράγοντας ΤΝF), αλλά και την εμπλοκή των ανωτέρω στην έκλυση και τη συντήρηση τόσο νευροψυχολογικών διαταραχών (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές) όσο και του ΣΔ. Εκτός από τα ανωτέρω, η σύγχρονη βιβλιογραφία παρέχει ενδείξεις συσχετίσεων των λιπιδαιμικών παραμέτρων με το ΣΔ, αλλά και τις νευροψυχολογικές διαταραχές, όπως την καταθλιπτική συνδρομή και τις αγχώδεις διαταραχές.

Λέξεις-κλειδιά: Κορτιζόλη, κυτταροκίνες, ΟΜΟΚΥΣΤΕΐΝΗ, Σακχαρώδης διαβήτης, Ψυχολογικοί παράγοντες, Ωκυτοκίνη

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 31(1), 7-22, 2014 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.