Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εμπειρίες Βίας και Κακομεταχείρισης Νεαρών Ενηλίκων στο Χώρο του Σπιτιού
Ε. Ευαγγέλου, Μ. Πολυκανδριώτη, Β. Κλώσσα, Α. Κλουτσινιώτη, Σ. Γκιοβάσο, Ι. Κουτελέκος, Δ. Κουκουλάρης, Ε. Κυρίτση

Εισαγωγή: H βία αποτελεί, παγκοσμίως, σοβαρό παράγοντα κινδύνου για την υγεία των παιδιών και παρατηρείται σε όλα τα κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Σκοπός: Η διερεύνηση της ύπαρξης και της συχνότητας εμφάνισης βίας σε νεαρούς ενήλικες, όπως αυτοί τη βίωσαν στην παιδική και εφηβική τους ηλικία, στο χώρο του σπιτιού. Υλικό και Μέθοδος: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 365 φοιτητές Nοσηλευτικής. Για τη συλλογή των στοιχείων συμπληρώθηκε από τους φοιτητές η κλίμακα ICAST-CH η οποία είχε συντελεστή Cronbach’s α=0,78. Για τη στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 17 και πραγματοποιήθηκαν ανάλυση διασποράς και έλεγχος t. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο p<0,05. Αποτελέσματα: Το 87% ήταν κορίτσια και το 13% αγόρια. Το 7% δήλωσε ότι στην οικογένειά του υπάρχουν άτομα που κάνουν χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, και που η συμπεριφορά τους προκαλεί φόβο. Το 37,6% έχει δει στην οικογένειά του άτομα να φωνάζουν με τρόπο που τους φόβισε, το 12% αναφέρει σωματική βία στην οικογένεια και το 7% έχει βιώσει καταστάσεις όπου άτομα της οικογένειάς του χρησιμοποιούν αιχμηρά αντικείμενα με σκοπό να τραυματίσουν και να φοβίσουν, ενώ το 7,7% έχει βιώσει καταστάσεις πολέμου και εξεγέρσεων. Βρέθηκε ότι κακοποιούνται συχνότερα σωματικά τα αγόρια ενώ αντίθετα σεξουαλική παρενόχληση ή κακοποίηση αναφέρουν τα κορίτσια (p=0,021) και (p=0,030) αντίστοιχα. Ως προς την οικογενειακή κατάσταση βρέθηκε ότι τα άτομα μονογονεϊκών οικογενειών κάνουν συχνότερα χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών (p=0,027), φιλονικούν συχνότερα (p=0,043) όπως επίσης χειροδικούν και τραυματίζουν (p=0,029). Όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών στην οικογένεια βρέθηκε, ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των παιδιών τόσο λιγότερες περιπτώσεις σωματικής βίας παρατηρούνται (p=0,013). Το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονιών σχετίζεται περισσότερο με τη χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ (p=0,001) όπως επίσης και με την άσκηση σωματικής βίας (p=0,050). Άτομα που η μητέρα τους ήταν εργάτρια, ανέφεραν συχνότερα ότι υπάρχει άτομο στην οικογένειά τους που κάνει χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ (p=0,021), καθώς και άτομα που τους φωνάζουν και τους προκαλούν φόβο (p=0,013). Άτομα μονογονεϊκών οικογενειών ανέφεραν εμπειρίες μέσα στην οικογένεια από φωνές και καβγάδες (p=0,004) καθώς επίσης και αυτά που την ανατροφή τους την είχαν αναλάβει και άλλα άτομα εκτός των γονιών τους είχαν βιώσει καταστάσεις που τους προκαλούσαν ντροπή ή αισθάνθηκαν άσχημα (p<0,001). Άτομα που μέλος της οικογένειάς τους, είχε κάποια σωματική ή ψυχική αναπηρία είχαν βιώσει συχνότερα καταστάσεις που τους προκαλούσαν φόβο (p=0,009) και δεν λάμβαναν συχνά ότι ήταν απαραίτητο για την ανατροφή τους (p=0,007). Ίδια ευρήματα παρατηρήθηκαν όταν κάποιος από τους γονείς τους έκανε χρήση αλκοόλ ή ουσιών (p=0,013), (p<0,001) αντίστοιχα, ενώ παράλληλα βίωναν συχνότερα σωματική βία (p=0,045). Συμπεράσματα: Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, όπως το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των γονιών, η χρήση αλκοόλ και ναρκωτικών, τα ψυχικά νοσήματα και η δομή της οικογένειας αποτελούν παράγοντες κινδύνου για άσκηση ενδοοικογενειακής βίας.

Λέξεις-κλειδιά: Βία, Παραμέληση, Κακομεταχείριση παιδιών, Ενδο-οικογενειακή βία

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(2), 223-233, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.