Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Στάση και Γνώση των Φοιτητών Νοσηλευτικής Απέναντι στη Δωρεά και Μεταμόσχευση Ιστών και Οργάνων
Τ. Τσαβδάρογλου, Χ. Παλαιολούγκα, Π. Δρούλια, Α. Τσαβδάρογλου, 2. Φώτος, Η. Μπροκαλάκη

Εισαγωγή: Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα οι μεταμοσχεύσεις ιστών και οργάνων βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό πιθανόν οφείλεται στην υπάρχουσα ανεπαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη δωρεά οργάνων στο γενικό πληθυσμό. Οι επαγγελματίες υγείας και ειδικότερα οι νοσηλευτές καλούνται να συμβάλλουν στην ανατροπή αυτής της κατάστασης, μέσω ενημέρωσης του πληθυσμού. Σκοπός: Η εκτίμηση της στάσης και της γνώσης των φοιτητών νοσηλευτικής απέναντι στη δωρεά ιστών και οργάνων. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν πρωτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές νοσηλευτικής του τμήματος Νοσηλευτικής Πανεπιστήμιου Αθηνών. Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, αποτελούμενο από 28 ερωτήσεις, βασισμένο στη διεθνή βιβλιογραφία. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο SPSS 20.0 και την εφαρμογή της στατιστικής δοκιμασίας x2-test. Η στατιστική σημαντικότητα τέθηκε στο επίπεδο (p<0,05). Αποτελέσματα: Συμμετείχαν 276 φοιτητές (59 άνδρες, 217 γυναίκες). Η μέση ηλικία ήταν 20 ± 2έτη. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (90,5%) είχε θετική στάση απέναντι στη δωρεά ιστών και οργάνων, το 63,9% δήλωσε επιθυμία να γίνει δωρητής, ενώ μόλις το 2,2% είχε κάρτα δωρητού. Ο φόβος εμπορευματοποίησης αποτέλεσε τη σπουδαιότερη αιτία για την οποία οι φοιτητές δε θα δώριζαν όργανα για μεταμόσχευση. Το 19,9% των πρωτοετών φοιτητών δε γνώριζε τη διαφορά μεταξύ του εγκεφαλικού θανάτου και της φυτικής κατάστασης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους τεταρτοετείς ήταν 10,1% (p=0,028). Επίσης, το 61,6% των πρωτοετών και το 38,8% των τεταρτοετών φοιτητών δε γνώριζαν την ύπαρξη του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (p=0,001). Συμπεράσματα: H πλειοψηφία των φοιτητών είχε θετική στάση απέναντι στη δωρεά οργάνων, ωστόσο δεν είχε κάρτα δωρητή, καθώς ο φόβος εμπορευματοποίησης ήταν ανασταλτικός παράγοντας. Οι μισοί σχεδόν φοιτητές συμφωνούσαν με τον νόμο σύμφωνα με τον οποίο όλοι οι πολίτες είναι εν δυνάμει δότες οργάνων εκτός εάν δηλώσουν το αντίθετο. Οι γνώσεις των φοιτητών απέναντι στις μεταμοσχεύσεις φαίνεται να είναι ελλιπείς. Μόνο οι ενημερωμένοι επαγγελματίες υγείας μπορούν να πείσουν το ευρύ κοινό για την αναγκαιότητα της δωρεάς και μεταμόσχευσης οργάνων.

Λέξεις-κλειδιά: γνώση, Στάση, φοιτητές, Μεταμοσχεύσεις, Όργανα

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(2), 215-222, 2013 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.