Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Mετατραυματική Διαταραχή Στρες στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία. Η Ανάγκη της Πρόληψης
Δ. Τσουκαλά, Κ. Τσουμάκας

Εισαγωγή: Τα παιδιά και οι έφηβοι, είτε ως μέλη οικογένειας είτε ως μέλη κοινότητας, συχνά εκτίθενται σε σοβαρά ατυχήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης Μετατραυματικής Διαταραχής Στρες (ΜΔΣ). Ενώ είναι σύνηθες να γίνεται λόγος για το οικονομικό κόστος των ατυχημάτων, συχνά παραλείπεται η αναφορά στις ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσεις των παιδιών και εφήβων. Σκοπός: Να επισημανθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα που αφορούν τα αίτια εμφάνισης του συνδρόμου καθώς και να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη βαρύτητα εμφάνισης της διαταραχής. Επιπρόσθετος σκοπός ήταν να μελετηθούν οι θεραπευτικές προσεγγίσεις που υιοθετούνται και να αναδειχθεί η συμβολή των επαγγελματιών υγείας στην έγκαιρη ανίχνευση ύποπτων σημείων για εκδήλωση ΜΔΣ. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική αναζήτηση δημοσιευμένων ερευνητικών άρθρων στις βάσεις δεδομένων Pubmed, Medline και ScienceDirect, 1997-2012 για τη Μετατραυματική Διαταραχή Στρες σε εφήβους και παιδιά στην αγγλική γλώσσα, χρησιμοποιώντας τις εξής λέξεις-κλειδιά: Post Traumatic Stress Disorder, children, adolescents, injury, accident, violence, stress. Εξαιρέθηκαν μελέτες παλαιότερες από το 1997. Αποτελέσματα: To ποσοστό εμφάνισης ΜΔΣ τον πρώτο μήνα μετά το ατύχημα κυμαίνεται μεταξύ 13-40%, ενώ 16,7% των παιδιών πληρούν τα κριτήρια 3-6 μήνες αργότερα. Τα κυριότερα συμπτώματα της ΜΔΣ είναι άγχος, διέγερση και κατάθλιψη, ενώ οι κυριότεροι παράγοντες εμφάνισης της διαταραχής είναι το θήλυ φύλο, το έντονο αίσθημα αδυναμίας και φόβου τη στιγμή του ατυχήματος, η έλλειψη υποστηρικτικού περιβάλλοντος, η ύπαρξη ψυχοπαθολογίας του παιδιού, η ύπαρξη οικογενειακού ψυχιατρικού ιστορικού, η συνεχής έκθεση του ιδίου ή παρόμοιου γεγονότος από τα ΜΜΕ και η έντονη απειλή θανάτου αμέσως μετά το ατύχημα. Δεν παρατηρείται σημαντική συσχέτιση της ΜΔΣ με το είδος του ατυχήματος. Η φαρμακευτική προσέγγιση, ειδικά σε συνδυασμό με την ψυχοθεραπεία είναι σημαντική, όπως και η προσφορά των επαγγελματιών υγείας στην έγκαιρη ανίχνευση των συμπτωμάτων ΜΔΣ. Συμπεράσματα: Η κυριότερη θεραπευτική προσέγγιση είναι η φαρμακευτική, που συνδυασμένη με την ψυχοθεραπεία θεωρείται ιδανική. Η παρέμβαση των επαγγελματιών υγείας είναι απαραίτητη για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία, ώστε να εξασφαλιστεί η μετέπειτα ομαλή ανάπτυξη των παιδιών και εφήβων.

Λέξεις-κλειδιά: Παιδιά, Έφηβοι, Ατύχημα, Βία, Σεισμοί, Μετατραυματική Διαταραχή Στρες

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 52(2), 171-179, 2013 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.