Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μοριακή βάση ακανθοκυτταρικού καρκινώματος κεφαλής τραχήλου. Διαγνωστικές, προγνωστικές και θεραπευτικές εφαρμογές
Μ. Σιδέρη, Ν. Νικητάκης

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κεφαλής τραχήλου (ΑΚΚΤ) αποτελεί μια από τις συχνότερες μορφές καρκίνου και χαρακτηρίζεται από αυξανόμενη επίπτωση και υψηλή θνητότητα. Ο κίνδυνος ανάπτυξής του επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως το κάπνισμα, η κατανάλωση οινοπνεύματος και η μόλυνση με συγκεκριμένους ιούς, αλλά και από τη γενετική προδιάθεση του ασθενούς. Η ανάπτυξη του ΑΚΚΤ αποτελεί μια πολυσταδιακή διαδικασία που απαιτεί τη συσσώρευση πολλαπλών και διαδοχικών γενετικών και επιγενετικών αλλοιώσεων, όπως αντανακλάται κλινικά από τη συχνή προΰπαρξη προκαρκινικών εξεργασιών του βλεννογόνου. Οι αλλοιώσεις αφορούν σε ενεργοποίηση ογκογονιδίων και σε απενεργοποίηση ογκοκατασταλτικών γονιδίων, καθώς και αλλαγές σε βασικούς μοριακούς μηχανισμούς που διέπουν θεμελιώδεις κυτταρικές διεργασίες όπως τον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, τη διαφοροποίηση και την απόπτωση. Τα τελευταία χρόνια, με τις ολοένα αυξανόμενες γνώσεις για το μοριακό υπόβαθρο του ΑΚΚΤ, διανοίγονται σημαντικές προοπτικές αξιοποίησης των ευρημάτων για την ταυτοποίηση κατάλληλων μοριακών δεικτών και στόχων, που θα επιτρέψουν την πρώιμη διάγνωση προκαρκινικών και καρκινικών βλαβών, αλλά και την εφαρμογή εξατομικευμένων φαρμακολογικών θεραπευτικών παρεμβάσεων. Πολυάριθμες μελέτες έχουν επικεντρωθεί στη διερεύνηση και στην ανάλυση της μοριακής βάσης του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος. Στην παρούσα ανασκόπηση συζητούνται μοριακοί μηχανισμοί που έχουν σχετιστεί με το ΑΚΚΤ, περιλαμβάνοντας παρεκτροπές σε ογκογονίδια, ογκοκατασταλτικά γονίδια και σηματοδοτικά μονοπάτια που ενοχοποιούνται για τις καρκινικές ιδιότητες της ανεξέλεγκτης αύξησης, της διήθησης, της νεοαγγειογένεσης, της αποφυγής της ανοσιακής επίβλεψης και της μετάστασης. Αναπτύσσονται οι έννοιες της καρκινογένεσης πεδίου και της κυτταρικής αθανατοποίησης και διερευνάται ο ρόλος του ιού των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV) στο ΑΚΚΤ . Ακόμη, συζητείται η προοπτική κλινικής εφαρμογής των νέων αυτών μοριακών ευρημάτων στην έγκαιρη διάγνωση, στην πρόληψη και στη θεραπεία του ακανθοκυτταρικού καρκινώματος.

Λέξεις-κλειδιά: Καρκίνος στόματος, μοριακή βιολογία, Στοχευμένη θεραπεία, Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα κεφαλής τραχήλου

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 29(6), 655-669, 2012 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.