Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μελέτη των Διατροφικών Συνηθειών Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας, καθώς και των Γνώσεων και των Στάσεων των Γονέων τους
Θ. Μάντζιου, Κ. Πέτσιος, Κ. Τσουμάκας, Β. Μάτζιου

Εισαγωγή: Οι διατροφικές συνήθειες στην προσχολική ηλικία και ο τρόπος ζωής μπορεί να είναι το κλειδί για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών. Το περιβάλλον του σπιτιού και τα γονεϊκά πρότυπα είναι βασικοί παράγοντες επιρροής. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτύπωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών προσχολικής ηλικίας και η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των γονέων σε θέματα που αφορούν στην παιδική διατροφή. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη διενεργήθηκε από τον Οκτώβριο 2010 μέχρι τον Ιανουάριο 2011 σε 209 γονείς παιδιών προσχολικής ηλικίας, με μέση ηλικία τα 3,25 έτη (108 κορίτσια, 101 αγόρια). Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν με ειδικό ανώνυμο ερωτηματολόγιο. Για την ανάλυση των δεδομένων εφαρμόστηκαν περιγραφικές και επαγωγικές μέθοδοι, με αμφίπλευρο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ίσο με 0,05. Αποτελέσματα: Η μέση ηλικία των πατέρων ήταν τα 38 έτη και των μητέρων τα 35 έτη. Οι γονείς σε σημαντικό ποσοστό δήλωσαν ότι είχαν ενημέρωση σχετικά με τη διατροφή του παιδιού τους από παιδίατρο (66%) ή παιδιατρικό νοσηλευτή (21,5%). Το 83,7% των μητέρων ανέφερε ότι θήλασε το παιδί τους, με μέση διάρκεια θηλασμού τους 2,94 μήνες (τυπική απόκλιση 1,47). Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία γονείς θεωρούσαν το θηλασμό σημαντικό (p=0,030 [μητέρες], p=0,036 [πατέρες]). Επιπλέον, συνέδεσαν τη διατροφή με κάποιες κληρονομικές ασθένειες (53,1%). Η κατανάλωση φρούτων (84,2%), λαχανικών (73,7%) και κόκκινου κρέατος (86,1%) ήταν συστηματική. Συχνή όμως ήταν και η κατανάλωση γλυκών (93,8%), η κατανάλωση τουλάχιστον ενός snack την ημέρα (n=160, 76,6%) και έτοιμου φαγητού (25,8%). Ένας στους δύο γονείς (48,8%) έφτιαχνε χυμό φρούτων/λαχανικών στο παιδί του συστηματικά, ενώ τα μικρά γεύματα συχνά περιείχαν φρούτα (88,5%). Οι μητέρες με ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης έφτιαχναν πιο συστηματικά χυμούς φρούτων και λαχανικών στα παιδιά τους (p=0,034). Στις οικογένειες που δεν υπήρχαν παχύσαρκα μέλη, οι γονείς σέβονταν περισσότερο τις επιθυμίες των παιδιών τους (p=0,008) και τους έφτιαχναν πιο συχνά χυμούς φρούτων (p=0,010). Οι γονείς ζύγιζαν συχνά το παιδί τους (97,6%) και έλεγχαν το ύψος του κατά τις επισκέψεις στον παιδίατρο (61,2%), αλλά η πλειοψηφία τους δε διατηρούσε ημερολόγιο διατροφής (76,1%). Τα παιδιά που αθλούνταν και τα παιδιά των γονέων που χρησιμοποιούσαν ημερολόγιο διατροφής διατηρούσαν πιο ισορροπημένα προγράμματα διατροφής (p=0,001). Συμπεράσματα: Οι διατροφικές συνήθειες των παιδιών στην Ελλάδα έχουν μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Τα παιδιά στην προσχολική ηλικία διαμορφώνουν τις συνήθειές τους παρατηρώντας το περιβάλλον τους, κυρίως με πληροφορίες και επιρροές από το οικογενειακό περιβάλλον.

Λέξεις-κλειδιά: Διατροφή, Διατροφικές συνήθειες, Παιδική παχυσαρκία, Προσχολική ηλικία

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(3), 317-326, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.