Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Γνώσεις και Στάσεις Φοιτητών της Νοσηλευτικής στην Κύπρο απέναντι στη Διακοπή της Κύησης
Ε. Μπαλτζή, Ι. Θεοφάνους, Χ. Ναθαναήλ, Γ. Ίντας, Ε. Χάλαρη, Μ. Γουρνή

Εισαγωγή: Ο μεγαλύτερος αριθμός των ανεπιθύμητων κυήσεων και αμβλώσεων συμβαίνουν σε γυναίκες ηλικίας 18−30 ετών. Λίγοι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με τις απόψεις και τις συμπεριφορές των νέων, καθώς και με την ανεύρεση και την αξιολόγηση των παραγόντων που εμποδίζουν τις γυναίκες στο να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προφύλαξης κατά τη σεξουαλική επαφή και να οδηγούνται σε μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη και, τελικά, στη διακοπή της. Σκοπός: Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των φοιτητών Νοσηλευτικής Κύπρου απέναντι στη διακοπή της κύησης. Ως επιμέρους στόχοι τέθηκαν η διερεύνηση των μεθόδων αντισύλληψης, των μεθόδων διακοπής της κύησης, καθώς και οι επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια ανεπιθύμητη κύηση. Υλικό-Μέθοδος: Τον πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 151 φοιτητές Νοσηλευτικής στην Κύπρο. Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ανώνυμο ερωτηματολόγιο, 32 ερωτήσεων, κλειστού τύπου, το οποίο αναπτύχθηκε για το σκοπό της έρευνας. Η στατιστική επεξεργασία και η ανάλυση των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Statistical Package for Social Sciences (SPSS) v.16. Για τις συνεχείς μεταβλητές χρησιμοποιήθηκαν οι δοκιμασίες t-test, Mann-Whitney U test, One Way ANOVA και Kruskal Wallis test ενώ για τις κατηγορικές το Chi-Square test. Για τον έλεγχο των παραγόντων που προβλέπουν καλύτερα τις σωστές γνώσεις σχετικά με την άμβλωση διενεργήθηκε πολυπαραγοντική ανάλυση. Το επίπεδο σημαντικότητας για όλες τις αναλύσεις ορίστηκε στο 0,05. Αποτελέσματα: Από το σύνολο των ερωτηθέντων, οι 127 (84,1%) φοιτητές απάντησαν ότι η άμβλωση είναι φόνος. Οι περισσότεροι φοιτητές (90,7%) δεν έχουν την άποψη ότι η διακοπή της κύησης μπορεί να θεωρηθεί μορφή αντισύλληψης. Επίσης, 101 (66,9%) φοιτητές απάντησαν ότι η άμβλωση είναι φυσικό δικαίωμα κάθε γυναίκας, ενώ 110 (72,8%) φοιτητές υποστήριξαν ότι ο πατέρας πρέπει να έχει λόγο στη διακοπή της κύησης. Οι φίλοι (43,7%), οι συγγενείς (43,7%), η προσωπική εμπειρία (15,2%), τα μέσα μαζικής ενημέρωσης (ΜΜΕ) (25,8%), η θρησκεία (37,7%) και η εκπαίδευση (43,7%) είναι παράγοντες που επηρεάζουν την άποψη των φοιτητών για τη διακοπή της κύησης. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των νέων θα πρέπει να γίνεται κυρίως από την οικογένεια (85,4%) και το σχολείο (79,5%). Συμπεράσματα: Οι Κύπριοι φοιτητές διαφωνούν με τη διακοπή της κύησης και θεωρούν ότι με τέτοια πράξη αποτελεί φόνο. Κύρια αίτια που οδηγούν μια γυναίκα σε διακοπή της κύησης είναι η επιρροή από το σύντροφο, αν η εγκυμοσύνη προέρχεται ύστερα από βιασμό και αν η γυναίκα είναι άγαμη. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να γίνεται από το σχολείο σε μορφή μαθήματος, ενώ η οικογένεια πρέπει να προσεγγίζει περισσότερο τα παιδιά στα συγκεκριμένα θέματα.

Λέξεις-κλειδιά: φοιτητές, Διακοπή κύησης, Μέτρα αντισύλληψης, Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 51(3), 307-316, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.