Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή της παιδικής και εφηβικής ηλικίας και η διά βίου συνέχειά της
Μ. Λιακοπούλου

Η Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ) εμφανίζεται στα παιδιά στην ηλικία των 7–12 χρόνων και μένει συχνά αδιάγνωστη κατά την παιδική ηλικία. Ο επιπολασμός της πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,6% και 1%, έχει δε μεγάλη συννοσηρότητα με κάποιες διαταραχές, ιδιαίτερα με χρόνια τικ και το σύνδρομο Tourette. Ο επιπολασμός της ΙΨΔ ενηλίκων είναι παρόμοιος. Το ένα τρίτο των ενηλίκων, ή κατ’ άλλους το 50% αυτών, παρουσιάζουν τη νόσο από την παιδική ηλικία. Συννοσηρότητα υπάρχει στο 75% των ασθενών, σε ενηλίκους και παιδιά. Τα παιδιά παρουσιάζουν πιο συχνά χρόνια μυοσπάσματα (τικ), καθώς και Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Όπως και με τους ενηλίκους, στην αιτιολογία της ενέχονται βλάβες στα βασικά γάγγλια και στον φλοιό. Μία από τους κυρίαρχες παθοφυσιολογικές υποθέσεις σήμερα είναι ότι η ΙΨΔ είναι διαταραχή του κυκλώματος φλοιός-θάλαμος-ραβδωτό σώμα-φλοιός. Η νόσος έχει οικογενή χαρακτήρα, κάτι που φαίνεται από τον αυξημένο επιπολασμό ΙΨΔ και ΙΔΨ συμπτωμάτων σε συγγενείς 1ου βαθμού παιδιών με ΙΨΔ. Η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία είναι πολύ χρήσιμη για τα παιδιά και για τους ενηλίκους. Η επιτυχία τους ως μονοθεραπεία είναι αποτελεσματική στο 50% των παιδιών και εφήβων. Όταν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό ΙΨΔ, η μονοθεραπεία με γνωσιακή θεραπεία δεν προσφέρει καλά αποτελέσματα και θα πρέπει να επαυξάνεται με αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRI). Επιπρόσθετα, η αποτελεσματικότητα των SSRI στη θεραπεία της ΙΨΔ στα παιδιά στηρίζει την υπόθεση ότι οι κεντρικές οδοί της σεροτονίνης σχετίζονται με την παθοφυσιολογία της νόσου. Το ποσοστό απάντησης στους SSRI είναι το ίδιο (70–80%) στα παιδιά και τους ενηλίκους. Αρκετές μελέτες έκβασης ΙΨΔ παιδιών αποδεικνύουν τη χρονιότητα της νόσου. Σ’ αυτές, περίπου το 50% των παιδιών πληρούσαν ακόμη τα κριτήρια της ΙΨΔ, ενώ μόνο το 11% ήταν ελεύθερο συμπτωμάτων. Στοιχεία δυσμενή για την πρόγνωση είναι η διάρκεια, η συννοσηρότητα, η ενδονοσοκομειακή περίθαλψη και η περιορισμένη αρχική θεραπευτική απάντηση. Η έγκαιρη παρέμβαση στο παιδί αλλά και στο οικογενειακό περιβάλλον συνεισφέρουν στην καλύτερη έκβαση της νόσου. Η ΙΨΔ της παιδικής ηλικίας φαίνεται ότι ανήκει σε μία ιδιαίτερη υποομάδα της νόσου με οικογενή επιβάρυνση. Πιστεύεται ωστόσο ότι απαιτούνται περισσότερες μακροχρόνιες μελέτες για να γίνει διαφοροποίηση υποομάδων της ΙΨΔ. Τόσο στην ΙΨΔ των ενηλίκων όσο και σ’ εκείνη των παιδιών χρειάζεται περαιτέρω διαλεύκανση της παθοφυσιολογίας για την επιτυχέστερη αντιμετώπισή τους.

Λέξεις-κλειδιά: Παθοφυσιολογία, συννοσηρότητα, θεραπεία, πρόγνωση, Οικογενειακές μελέτες

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 23(Παράρτημα), 101-106, 2012


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.