Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή του λόγου και της ομιλίας στην ενήλικη ζωή
Μ. Βλασσοπούλου, Δ.Κ. Αναγνωστόπουλος

Η ειδική αναπτυξιακή διαταραχή (ΕΑΔ) του λόγου και της ομιλίας εντάσσεται σε μια γενικότερη κατηγορία νευροαναπτυξιακών διαταραχών της παιδικής ηλικίας που παρουσιάζονται στο 7–10% του παιδικού πληθυσμού. Αυτά τα παιδιά εμφανίζουν μια σημαντική χρονική καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας, που δεν μπορεί να αποδοθεί σε βαρηκοΐα, σε νοητικά ελλείμματα, σε νευρομυϊκές ή γναθοπροσωπικές διαταραχές, σε συναισθηματικούς ή περιβαλλοντικούς παράγοντες. Σ’ αυτή την ανασκόπηση, διερευνούμε εάν η ΕΑΔ του λόγου και της ομιλίας είναι αποκλειστικά μια διαταραχή της παιδικής ηλικίας και, εάν εμμένει, πώς εμφανίζεται στην ενήλικη ζωή. Τέλος, αναλύουμε ποια μπορεί να είναι τα αίτια αυτών των «μεταλλάξεων». Υπάρχουν ερευνητικές ενδείξεις ότι, παρόλο που τα συμπτώματα πολλών παιδιών με ΕΑΔ του λόγου και της ομιλίας θεραπεύονται κατά την παιδική ηλικία, ένα σημαντικό μέρος αυτού του πληθυσμού συνεχίζει να παρουσιάζει δυσκολίες στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Η εξέλιξη αυτής της διαταραχής μπορεί να συσχετίζεται άμεσα με τον λόγο, όπως συμβαίνει στις διαταραχές των σχολικών ικανοτήτων, μπορεί όμως να συσχετισθεί και με διαταραχές διαγωγής, διαταραχές στην κοινωνική ένταξη, καθώς και με συναισθηματικές και ψυχιατρικές διαταραχές στην εφηβεία και στην ενήλικη ζωή. Συνεπώς, η ΕΑΔ του λόγου και της ομιλίας φαίνεται ότι μπορεί συχνά να αποτελεί μια πρώιμη ένδειξη για άλλες δυσκολίες στο μέλλον. Παρότι οι ακριβείς μηχανισμοί που είναι υπεύθυνοι γι’ αυτές τις διαταραχές δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, είναι πιθανό ότι η θεωρία για το νευροβιολογικό υπόβαθρο αυτών των διαταραχών μπορεί να εξηγήσει γιατί αυτές οι διαταραχές εμφανίζονται αρχικά στον λόγο, καθώς και την περαιτέρω συσχέτισή τους με άλλες δυσκολίες. Παρόλ’ αυτά, η συνέχεια ή «μετάλλαξη» στην ενήλικη ζωή σε άλλη μορφή μπορεί να σχετίζεται με πολλές επιπλέον παραμέτρους. Για παράδειγμα, το γενικότερο ευάλωτο νευρολογικό υπόβαθρο αυτών των παιδιών, σε συνδυασμό με τη συναισθηματική και κοινωνική πίεση που δέχονται όσο μεγαλώνουν, δείχνει τη σημαντική επίδραση του περιβάλλοντος στη διαμόρφωση των συμπτωμάτων τους. Παρά τους περιορισμούς στη μακροχρόνια μελέτη αυτών των παιδιών, θεωρείται ότι σε έναν σημαντικό αριθμό περιπτώσεων η ψυχοπαθολογία συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή, συχνά σε συσχέτιση με μια άλλη μορφή. Συνεπώς, ο σχεδιασμός παροχής υπηρεσιών για αυτόν τον πληθυσμό θα πρέπει να λάβει υπόψη αυτά τα δεδομένα μέσω μιας μακροχρόνιας διεπιστημονικής παρακολούθησης αυτών των ατόμων.

Λέξεις-κλειδιά: Ειδική αναπτυξιακή διαταραχή, Λόγος/ομιλία, Νευροαναπτυξιακές διαταραχές, Ενήλικη ζωή

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 23(Παράρτημα), 74-81, 2012


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.