Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ακούσια νοσηλεία: Μία περίπτωση σύγκρουσης εισαγγελέα και ψυχιάτρου στην ερμηνεία του νόμου
Ν. Μπιλανάκης

Η διαδικασία της ακούσιας ψυχιατρικής εξέτασης ή/και νοσηλείας αποτελεί μια σπάνια εμπειρία για τον μέσο σύγχρονο άνθρωπο. Στο πλαίσιό της, ο πολίτης καλείται να υποστεί περιορισμό της ελευθερίας του και αναγκαστική νοσηλεία χωρίς ο ίδιος να έχει επιζητήσει καμία από τις δύο προαναφερόμενες καταστάσεις. Η σπανιότητα αυτής της εμπειρίας, συνεπικουρούμενη από τη βαρύτητα της απειλής για την ατομική ελευθερία και αξιοπρέπεια που επιφέρει, επιβάλλουν την ύπαρξη ενός σαφέστατου νομικού πλαισίου που θα περιγράφει τις επιτρεπόμενες ή μη διαδικασίες υλοποίησής της, την ευλαβική τήρηση από τους εμπλεκόμενους φορείς αυτών των νομικών προβλέψεων καθώς και τη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος καταγραφής και ελέγχου των παραπάνω διαδικασιών. Στη χώρα μας, ο Ν. 2071 για την ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρική μονάδα αποτέλεσε τη δικαϊακή ρύθμιση εκείνη που το 1992 κρίθηκε απαραίτητη για να περιγράψει τις απαραίτητες συνθήκες και προϋποθέσεις που όφειλαν να εκπληρούνται για την πραγματοποίηση της ακούσιας εξέτασης ή/και νοσηλείας στους ψυχικά πάσχοντες, με ταυτόχρονο σεβασμό των ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών τους. Αν και η αντικατάσταση του προηγούμενου σχετικού νόμου με την υιοθέτηση του νόμου αυτού χαιρετίστηκε από πολλές πλευρές, η πλήρης εφαρμογή του έκτοτε, και κατά περίπτωση, «σκόνταφτε», αφού ποτέ δεν συνάντησε την πλήρη συμφωνία όλων των εμπλεκομένων μερών. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχει η εκτίμηση ότι 40–50% του συνόλου των νοσηλειών που πραγματοποιούνται σε δημόσιες ψυχιατρικές μονάδες στην Ελλάδα αποτελούν ακούσιες νοσηλείες. Το ποσοστό αυτό θεωρείται εξαιρετικά υψηλό, αφού είναι περίπου τετραπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Ως εκ τούτου κρίνεται σήμερα, περισσότερο από ποτέ, σημαντική η ανάληψη πρωτοβουλιών προς την κατεύθυνση επανελέγχου των συνθηκών που πραγματώνεται η ακούσια εξέταση ή/και νοσηλεία στην πατρίδα μας. Σκοπός αυτού του σύντομου άρθρου είναι η παρουσίαση μίας περίπτωσης που ο εισαγγελέας και ο ψυχίατρος διαφώνησαν ως προς την ερμηνεία μιας παραγράφου του ν. 2071/92, με αποτέλεσμα ο πρώτος να ασκήσει διώξη κατά του δεύτερου. Ευτυχώς, ο ψυχίατρος που υπερασπιζόταν την άποψη ότι μόνο το δικαστικό σύστημα έχει την αρμοδιότητα και εξουσία να διατάξει την ακούσια νοσηλεία κάποιου ψυχικά ασθενούς, βεβαίως μετά τη σύμφωνη τεκμηριωμένη άποψη των ψυχιάτρων, αθωώθηκε από το δικαστήριο. Συμπερασματικά, προτείνουμε ότι για τα ασαφή σημεία ερμηνείας του νόμου, οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στην υλοποίησή του οφείλουν να επιδείξουν πνεύμα συνδιαλλαγής αλλά και να θεσπισθούν μέτρα και διαδικασίες που θα επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης κάθε περίπτωσης εφαρμογής ακούσιας εξέτασης ή/και νοσηλείας.

Λέξεις-κλειδιά: Ακούσια νοσηλεία, Ανθρώπινα δικαιώματα, Ν. 2071/92

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 23(3), 255-261, 2012 - Ενδιαφέρουσα περίπτωση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.