Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

H προσέγγιση της μελαγχολίας στο 30.1 Πρόβλημα του Corpus Aristotelicum
Κ. Λάιος, Μ. Καραμάνου, Β.Π. Κονταξάκης, Γ. Ανδρούτσος

Το 30.1 Πρόβλημα του Corpus Aristotelicum (Αριστοτελικό Σύνταγμα) αποτελεί την πιο καλά δομημένη ανάλυση της μελαγχολίας που υπάρχει σε αυτή τη συλλογή. Παρά τις σοβαρές αμφιβολίες που γεννώνται για το αν το συγκεκριμένο κείμενο, όπως διασώθηκε, είναι γραμμένο από τον ίδιο τον Αριστοτέλη (384–322 π. Χ.) ή κάποιον από τους οπαδούς του –με πιο πιθανό τον Θεόφραστο (372–287 π. Χ.)– εντούτοις θεωρείται ότι εκφράζει τις πραγματικές αριστοτελικές αντιλήψεις. Τα δύο αντίρροπα συναισθήματα, της ευθυμίας και της δυσθυμίας, που αποδίδονται στους «μελαγχολικούς», συνιστούν την κύρια δυσκολία στο να γίνει αντιληπτή η ασαφής έννοια της μελαγχολίας σε αυτό το έργο. Σε όλες τις προηγούμενες προσεγγίσεις τα παραπάνω έγιναν αντιληπτά ως πολυμορφία στη συμπτωματολογία της μελαγχολίας, δηλαδή της ψυχικής νόσου στην αρχαιότητα που προσομοίαζε στη σύγχρονη κατάθλιψη. Κατά την άποψή μας, το κείμενο αυτό στην πραγματικότητα αποτελεί μια μελέτη παθολογικής φυσιολογίας, στην οποία παρουσιάζεται η αριστοτελική ιδέα για τον καταλυτικό ρόλο της μέλαινας χολής ως αιτιολογικού παράγοντα διαμόρφωσης των δύο συγκεκριμένων συναισθημάτων στον άνθρωπο. Ο μηχανισμός γέννησής τους στηρίχθηκε στη μεταβολή της θερμοκρασίας του χυμού, ώστε η υπερθέρμανσή του να προκαλεί την ευθυμία και η ψύξη του τη δυσθυμία. Όμως, η αναφορά στους υγιείς και η διαβάθμιση της ποσότητας της μέλαινας χολής στο ανθρώπινο σώμα σε μικρή, μεσαία και μεγάλη, με την τελευταία να αναγνωρίζεται στους ψυχικά πάσχοντες, υποδεικνύει ότι τα δύο συναισθήματα δεν περιορίζονταν μόνο ως παθολογικές εκδηλώσεις των ασθενών, αλλά λειτουργούσαν ακόμη και ως γνωρίσματα της ιδιοσυγκρασίας των υγιών, τα οποία προέκυπταν από το ίδιο σχήμα. Όσον αφορά στο ψυχοπαθολογικό περιεχόμενο, επειδή η ευθυμία δηλώθηκε με τη μορφή του υπέρμετρου ενθουσιασμού, πάθους και θάρρους και η δυσθυμία με τα διακριτικά στοιχεία του παράλογου φόβου, της νωχέλειας και της μωρίας, μας επιτρέπεται να υποθέσουμε ότι η πρώτη παρέπεμπε στη νόσο της μανίας και η δεύτερη σε εκείνη της μελαγχολίας, αφού αυτές οι περιγραφές αντιστοιχούσαν στα βασικά χαρακτηριστικά των δύο ασθενειών, όπως τα αντιλαμβάνονταν στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με τη νέα ερμηνεία, η μέλαινα χολή γίνονταν αντιληπτή ως η κοινή πηγή των δύο νόσων, ώστε με αυτό τον τρόπο να εκφράζεται η αριστοτελική εκδοχή του συσχετισμού τους, που απασχόλησε αρκετούς από τους αρχαίους έλληνες ιατρούς, όπως τον Θεμίσωνα (1ος π.Χ. αιώνας) και τους οπαδούς του, τον Ρούφο τον Εφέσιο (1ος μ.Χ. αιώνας), τον Γαληνό (130–201 μ.Χ.) και τον Αρεταίο τον Καππαδόκη (2ος μ.Χ.). Αυτός ο συσχετισμός πιθανότατα ήταν το αποτέλεσμα της δυσκολίας στον καθορισμό των ορίων των δύο ψυχικών διαταραχών, επειδή η οργή και ο φόβος που αποτελούσαν ειδικά γνωρίσματα της μανίας και της μελαγχολίας αντίστοιχα, ήταν δυνατό να εμφανιστούν και στις δύο αυτές καταστάσεις, προκαλώντας σύγχυση. Τέλος, θα πρέπει να απορρίψουμε την υπόθεση της διπολικής διαταραχής, γιατί η γενικότητα των αναφορών φανερώνει ότι δεν αφορά αποκλειστικά σε ένα μόνο παθολογικό φαινόμενο, ενώ η απουσία σαφών στοιχείων ως προς τη χρονική έκταση και τη διαδοχή των δύο διαφορετικών συναισθηματικών καταστάσεων λειτουργούν ανασταλτικά ως προς αυτή την ταύτιση.

Λέξεις-κλειδιά: διπολική διαταραχή, Αριστοτελικό πρόβλημα 30.1, Μελαγχολία

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 23(2), 153-157, 2012 - Γενικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.