Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

H ανάπτυξη εγχειριδίου γνωσιακής-συμπεριφορικής θεραπείας για ενηλίκους με ήπια νοητική υστέρηση και ψυχικές διαταραχές
K. Azam, M. Serfaty, M. King, S. Martin, A. Strydom, C. Parkes, A. Hassiotis

Άτομα με νοητική αναπηρία ευρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν κοινές ψυχικές διαταραχές, όπως κατάθλιψη ή άγχος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας και η Κλινική Αριστείας συνιστά γνωσιακή-συμπεριφεριολογική θεραπεία (CBT) ως τη θεραπεία επιλογής για αυτές τις παθήσεις. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία και η Κλινική εμπειρία δείχνουν ότι η CBT χρησιμοποιείται αρκετά σε υπηρεσίες για άτομα με νοητική υστέρηση παρόλο που δεν υπάρχει ικανοποιητική ερευνητική βάση όσον αφορά στα θετικά αποτελέσματα της μεθόδου. Επίσης δεν υπήρξε μέχρις πρόσφατα εγχειρίδιο που να περιγράφει με λεπτομέρεια την εφαρμογή της σε Κλινικό περιβάλλον. Στο άρθρο περιγράφουμε το πρώτο στάδιο μιας ερευνητικής μελέτης που μας επέτρεψε να αναπτύξουμε το θεραπευτικό εγχειρίδιο. Δημοσιευμένο υλικό από περιοδικά και βιβλία που περιγράφει τόσο CBT σε άτομα με ήπια νοητική υστέρηση όσο και στον γενικό πληθυσμό επανεξετάστηκε για τη δημιουργία του πρώτου σχεδίου. Δύο περαιτέρω διαβουλεύσεις πραγματοποιήθηκαν με: (α) Ψυχιάτρους, ψυχολόγους και άλλους ειδικούς στη νοητική υστέρηση και (β) με τους χρήστες υπηρεσιών για νοητική υστέρηση ώστε να ελέγξουμε αν το περιεχόμενο, η προσβασιμότητα και η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε στο εγχειρίδιο ήταν κατάλληλα. Συγκεκριμένα υλικά που στηρίζονται σε εικόνες και απλοποιημένο λόγο αναπτύχθηκαν για χρήση στη διάρκεια της θεραπείας και για ασκήσεις στο σπίτι ή σε άλλους χώρους. Το εγχειρίδιο, γραμμένο για εκπαιδευμένους θεραπευτές περιέχει κεφάλαια τα οποία περιέχουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας και σκέψης των ατόμων με ήπια νοητική υστέρηση και περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο ο θεραπευτής διαχειρίζεται τη συνεδρία. Περιέχει επίσης ένα CD με τα υλικά και το φυλλάδιο για τους υποστηρικτές ή τα μέλη της οικογένειας ώστε να βοηθήσουν το άτομο στη θεραπεία. Ατομική CBT που στηρίζεται σε εγχειρίδιο βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας και τη συνεπή προσέγγιση της θεραπείας σε διάφορα περιβάλλοντα. Παράλληλα, προσφέρεται στο να έχουν καλύτερη εμπειρία αυτής της αντιμετώπισης ειδικοί πληθυσμοί που συνήθως έχουν δυσκολία στην πρόσβαση υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Λέξεις-κλειδιά: Γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία, Νοητική υστέρηση, Εγχειρίδιο

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 23(2), 109-116, 2012 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.