Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Σοβαρό άσθμα: Διαγνωστικά κριτήρια και διαγνωστικά προβλήματα
Ε.Γ. Τζωρτζάκη, A. Papi, Ν.Μ. Σιαφάκας

Η διάγνωση του Άσθματος είναι συνήθως εύκολη και οι περισσότεροι ασθενείς ανταποκρίνονται στη θεραπεία. Ωστόσο, περίπου 5 έως 10% των ασθενών έχουν Σοβαρό Ανθιστάμενο Άσθμα που παραμένει ανεπαρκώς ελεγχόμενο παρά τη μέγιστη αγωγή. Επιπλέον, το Σοβαρό Άσθμα χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και διαφορετικούς φαινοτύπους. Ο προσδιορισμός των ειδικών φαινοτύπων έχει ιδιαίτερη σημασία δεδομένου ότι μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη διαχείριση της νόσου και θεραπευτική ανταπόκριση. Περαιτέρω, διαγνωστικά προβλήματα αποτελούν το Άσθμα στους ηλικιωμένους και η διαφοροποίηση του Άσθματος από τη Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ). Ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους ασθενείς με άσθμα, η αναστρεψιμότητα της απόφραξης των αεραγωγών μειώνεται, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση από τη ΧΑΠ. Το κάπνισμα και η γήρανση αυξάνει τη βρογχική υπερ-αντιδραστικότητα (ΒΥΑ) αλλά και τον αριθμό των ουδετερόφιλων στους αεραγωγούς, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση όσον αφορά τον διαχωρισμό του Άσθματος από τη ΧΑΠ. Επιπλέον, υπάρχει μια υποομάδα ασθενών με ΧΑΠ, με αναστρεψιμότητα στη βρογχοδιαστολή, αυξημένο μονοξείδιο του αζώτου στον εκπνεόμενο αέρα και ηωσινόφιλα στα πτύελα, ενώ συχνά μπορεί να εκδηλωθεί και αυξημένη βρογχική υπερ-αντιδραστικότητα στη ΧΑΠ. Εν κατακλείδι, η εφαρμογή αυστηρών διαγνωστικών κριτηρίων, η αξιολόγηση των λειτουργικών πνευμονικών δοκιμασιών, της ΒΥΑ, και της ατοπίας, σε συνδυασμό με ειδικευμένες εξετάσεις όπως η αξονική τομογραφία θώρακος υψηλής ευκρίνειας (HRCT ), και η μέτρηση εξελιγμένων βιοδεικτών, μπορούν να συμβάλλουν στη έγκυρη διάγνωση του σοβαρού άσθματος και των φαινοτύπων του.

Λέξεις-κλειδιά: βρογχική υπεραντιδραστικότητα, φλεγμονή, ΧΑΠ, Ανθιστάμενο άσθμα, Φαινότυποι του άσθματος, Άσθμα στους ηλικιωμένους, Συστάδες φαινοτύπων

ΠΝΕΥΜΩΝ, 24(4), 442-449, 2011 - Ειδικά Άρθρα για το Άσθμα


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.