Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων σε νοσηλευόμενα παιδιά και εφήβους
M. Pejovic-Milovancevic, V. Miletic, S. Popovic-Deusic, S. Draganic-Gajic, D. Lecic-Tosevski, V. Marotic

Η φαρμακευτική αγωγή αποτελεί δυνητικά αποτελεσματικό συστατικό της αντιμετώπισης πολλών ψυχικών διαταραχών της παιδικής και της εφηβικής ηλικίας, αλλά η χρήση της πρέπει να έχει ως βάση την περιεκτική ψυχιατρική αξιολόγηση και τον θεραπευτικό σχεδιασμό. Σκοπός αυτής της μελέτης ήταν η αξιολόγηση της χρήσης της φαρμακοθεραπείας σε νοσηλευόμενα παιδιά και εφήβους και η σύγκρισή της με τις αρχές της λελογισμένης φαρμακοθεραπείας, ώστε να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες των σημερινών πρακτικών και να υποδείξει για το μέλλον ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες πρακτικές. Πρόκειται για περιγραφική μελέτη των συνταγογραφικών τάσεων στο Κλινικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Βελιγραδίου κατά την περίοδο από τον Σεπτέμβρη του 2009 έως τον Σεπτέμβρη του 2010. Τα δημογραφικά στοιχεία των ασθενών (ηλικία, φύλο) και ο αριθμός των νοσηλειών τους ελήφθησαν από τα ιατρικά ιστορικά τους, ενώ οι διαγνώσεις από τα εξιτήρια. Η χορηγηθείσα θεραπεία αντιγράφηκε από τις καρτέλες φαρμάκων. Οι δόσεις των φαρμάκων καταγράφηκαν ως οι μέσες ημερήσιες δόσεις κατά τη νοσηλεία. Οι ψυχιατρικές διαγνώσεις ταξινομήθηκαν βάσει του ICD-10. Κατά την περίοδο της μελέτης, νοσηλεύθηκαν 264 ασθενείς (61,4% άρρενες), μέσης ηλικίας 11,4±5,1 ετών. Βρέθηκε ότι στο 66,3% των νοσηλευθέντων ασθενών χορηγήθηκε φαρμακοθεραπεία σε συνδυασμό με κάποια άλλη θεραπεία. Υπήρχε στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία των ασθενών και τη δόση (rho=0,360, p<0,001) καθώς και τον αριθμό των χορηγούμενων φαρμάκων (rho=0,405, p<0,001). Οι συνηθέστερες διαγνώσεις ήταν: διαταραχές του αυτιστικού φάσματος (20,8%), διαταραχές διαγωγής (19,7%), μικτή αναπτυξιακή διαταραχή (14,8%), διαταραχή προσαρμογής (7,2%), νοητική υστέρηση (7,2%), οξεία ψύχωση (4,5%), και ΔΕΠΥ (2,3%). Τα συνηθέστερα χορηγούμενα φάρμακα ήταν τα αντιψυχωσικά (45,9%), ακολουθούμενα από τα αντικαταθλιπτικά (17,2%), τα σταθεροποιητικά (16,1%), τις βενζοδιαζεπίνες (14,4%), και άλλα ψυχοτρόπα (6,4%). Το συνηθέστερα χορηγούμενο αντιψυχωσικό ήταν η ρισπεριδόνη, που δόθηκε σε άνω του 50% των ασθενών που έλαβαν αντιψυχωσικά. Η ρισπεριδόνη και η χλωροπρομαζίνη μαζί αποτέλεσαν πάνω από 75% του συνόλου των χορηγηθέντων αντιψυχωσικών. 98,4% των χορηγηθέντων αντικαταθλιπτικών ήταν SSRI, με τη σερτραλίνη και τη φλουοξετίνη να αποτελούν σχεδόν το 90% αυτών. Όλες οι συνταγογραφηθείσες δοσολογίες ήταν σε συμφωνία με τις επίσημες οδηγίες. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη των πρακτικών συνταγογράφησης στην ψυχιατρική παιδιών και εφήβων στη Σερβία. Οι τρέχουσες συνταγογραφικές πρακτικές στο Κλινικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων του Ινστιτούτου Ψυχικής Υγείας Βελιγραδίου συμφωνούν με τις σύγχρονες πρακτικές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Δεν απαιτείται φαρμακοθεραπεία για κάθε παιδί με συμπτώματα ψυχικής διαταραχής, στις περιπτώσεις όμως που απαιτείται ακολουθείται ο κανόνας «ξεκίνα με χαμηλή δόση, αύξησε τη δόση αργά, μείωσε τη δόση αργά». Απαιτούνται μελέτες παρακολούθησης για την εκτίμηση των μεταβολών των συνταγογραφικών τάσεων, καθώς και μελέτες σε διαφορετικούς πληθυσμούς ασθενών και κέντρα υγείας για τη συνολική εκτίμηση της χρήσης της φαρμακοθεραπείας στα παιδιά και στους εφήβους στη Σερβία.

Λέξεις-κλειδιά: Ψυχοφαρμακολογία, φάρμακα, Παιδιά, Έφηβοι, Νοσηλευόμενοι ασθενείς

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 22(4), 314-319, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.