Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Παιδικό Βρογχικό Άσθμα. Νεότερα Δεδομένα Νοσηλευτικής Φροντίδας και Αποκατάστασης στην Κοινότητα
Μ. Μπατσολάκη, Χ. Μαρνέρας

Εισαγωγή: Το άσθμα είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος των αεραγωγών, η οποία προκαλεί επανειλημμένα επεισόδια δύσπνοιας, συριγμού και βήχα. Ποσοστό 10% περίπου των παιδιών υποφέρουν από άσθμα, οι παροξυσμοί του οποίου μπορεί να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή τους. Σκοπός: Καταγραφή του ρόλου του νοσηλευτή στη σύγχρονη αντιμετώπιση του παιδικού βρογχικού άσθματος στην κοινότητα. Υλικό και Μέθοδος: Η βιβλιογραφική ανασκόπηση πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2010−1.2.2011, με τη βοήθεια της βάσης δεδομένων PubΜed/Medline. Λέξεις-κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν “nurse”, “paediatric bronchial asthma”, “family”, “care”, “parents”. Αποτελέσματα: Οι περισσότεροι γονείς δε διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να αναγνωρίσουν την έναρξη μιας κρίσης άσθματος και το εκλυτικό της αίτιο, ενώ δεν μπορούν να εκτιμήσουν ορθά τη σοβαρότητά της. Πολλοί επαγγελματίες υγείας δεν αξιολογούν σωστά τη βαρύτητα των κρίσεων, η οποία συχνά υποεκτιμάται. Η σωστή χρήση των εισπνεόμενων φαρμάκων των νεφελοποιητών και των λοιπών συσκευών σε συνδυασμό με την απομάκρυνση των αλλεργιογόνων από το περιβάλλον του παιδιού και την εκπαίδευση της οικογένειας είναι οι θεμέλιοι λίθοι της φροντίδας του παιδιού με άσθμα. Οι φραγμοί στην αποτελεσματική φροντίδα του παιδικού βρογχικού άσθματος περιλαμβάνουν την επιμονή των περιβαλλοντικών παραγόντων κινδύνου, τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαφορές, αλλά και τις διαφορές στην ποιότητα της φροντίδας που προσφέρεται από τους επαγγελματίες υγείας. Συμπεράσματα: Το βρογχικό άσθμα αποτελεί συχνό και σοβαρό πρόβλημα υγείας στην παιδική ηλικία. Οι παρεμβάσεις στην κοινότητα και η εκπαίδευση της οικογένειας ειδικότερα είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του άσθματος.

Λέξεις-κλειδιά: Άσθμα, γονείς, εκπαίδευση, Παιδί, Φροντίδα, Ασθματική κρίση

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 50(3), 288-296, 2011 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.