Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αν μπορούσατε ν' αλλάξετε ένα πράγμα στη σχολή σας, ποιο θα ήταν αυτό; 469 προτάσεις 429 πτυχιούχων Ιατρικής
Ξ. Τσερετοπούλου, Θ. Τζαμαλής, Γ. Μπαζούκης, Γ. Λυράκος, Χ. Γώγος, Κ. Θερμού, Κ.Ν. Μαλίζος, Α. Μπένος, Ι.Ν. Παπαδόπουλος, Ι. Πνευματικός, Κ. Σιαμόπουλος, Γ. Δημολιάτης

ΣΚΟΠΟΣ Το ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ! είναι ένα εργαλείο μέτρησης των εκβάσεων του προγράμματος σπουδών (ΠΣ) μιας ιατρικής σχολής, που βασίζεται κυρίως στο πρόγραμμα «Συντονισμός» (the tuning project) και βρίσκεται υπό κατασκευή και επικύρωση. Απαρτίζεται από 105 κλειστές ερωτήσεις, καθώς και την ανοικτή ερώτηση «αν μπορούσατε να αλλάξετε ένα πράγμα στη σχολή σας, ποιο θα ήταν αυτό;». Η ανάλυση των απαντήσεων των πτυχιούχων στη συγκεκριμένη ανοικτή ερώτηση αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ! v.0 μοιράστηκε στους πτυχιούχους των ιατρικών σχολών της χώρας μας που ορκίστηκαν το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2009, καθώς και στους ειδικευόμενους και ειδικευμένους που παρακολουθούσαν τις «Ημέρες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας − Γ. Παπαδάκης» στις 5.2.2010. Οι απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση αναλύθηκαν με μεθοδολογία ποιοτικής έρευνας (qualitative research). Σε αλλεπάλληλες συνεδρίες αλληλεπίδρασης ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ανάλογα με το εννοιολογικό τους περιεχόμενο, και υπολογίστηκε η συχνότητά τους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Συγκεντρώθηκαν, συνολικά, 408 ερωτηματολόγια πτυχιούχων από 6 ιατρικές σχολές της Ελλάδας (357 της καλοκαιρινής περιόδου ορκωμοσίας και 51 της φθινοπωρινής) −45% άρρενες, 55% θήλεις− από Αθήνα 148 (48% των πτυχιούχων της), Αλεξανδρούπολη 38 (81%), Θεσσαλονίκη 147 (71%), Ιωάννινα 12 (17%), Κρήτη 32 (47%) και Λάρισα 31 (100%), καθώς και 21 ερωτηματολόγια από ειδικευόμενους και ειδικευμένους στις 5.2.2010. Συνολικά, πρότειναν 469 αλλαγές, κυρίως του προγράμματος σπουδών (212) και των καθηγητών (215) και πολύ λιγότερο άλλων συνιστωσών του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (42). Συγκεκριμένα, ανέφεραν περισσότερη πρακτική άσκηση (129), περισσότερη κλινική (8), εισαγωγή πρακτικών αντικειμένων (21), αφαίρεση υπερεξειδικευμένων αντικειμένων (12), τακτοποίηση ωρολόγιου προγράμματος (6), τρόπο διδασκαλίας (108), εξετάσεις (62), στάση των καθηγητών (31) και επιλογή (14) των καθηγητών. Ελάχιστες αλλαγές αφορούσαν στους ίδιους τους φοιτητές (10) και στη λειτουργία της σχολής (30). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜATΑ Οι πτυχιούχοι ζητούσαν αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών και μετατροπή των καθηγητών τους σε δασκάλους, δηλαδή φοιτητοκεντρική παιδεία. Τα αιτήματα αυτά, όμοια με εκείνα που καταγράφηκαν από προγενέστερη έρευνα σε προπτυχιακούς (κυρίως προκλινικούς) φοιτητές, θα μπορούσαν να αποτελέσουν τον πυρήνα αλλαγών στην ιατρική εκπαίδευση.

Λέξεις-κλειδιά: Έκβαση, Εκπαιδευτικό περιβάλλον/κλίμα, ελλάδα, Ιατρική εκπαίδευση, Εκπαίδευση που βασίζεται στην έκβαση, Ερωτηματολόγιο ΜΠΟΡΩ!, Προπτυχιακοί φοιτητές, Πτυχιούχος

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 28(3), 369-379, 2011 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.