Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εποχιακή κατανομή, αυτοκτονικότητα και μελατονίνη
Μ.Ι. Χαβάκη-Κονταξάκη, Η. Παπαλιάς, Μ. Κονταξάκη, Γ.Ν. Παπαδημητρίου

Η εποχικότητα της αυτοκτονικής συμπεριφοράς διερευνάται σε σχέση με νευροβιολογικές, κλιματικές, ψυχοπαθολογικές και δημογραφικές παραμέτρους. Οι περισσότερες μελέτες εντοπίζουν αύξηση της αυτοκτονικότητας περί τα τέλη της άνοιξης ενώ το χειμώνα σημειώνεται μείωση. Ερευνάται ο ρόλος της παρατεταμένης ηλιοφάνειας σε συνδυασμό με την πιθανότητα για αυτοκτονία. Άλλες εργασίες εστιάζουν στις μεταβολές της έκκρισης της μελατονίνης παράλληλα με την εποχιακή κατανομή ψυχιατρικών διαταραχών. Επίσης, ειδικές υποκατηγορίες όπως παρα-αυτοκτονικές συμπεριφορές, συννοσηρότητα με αλκοόλ και επίδραση άλλων ειδικών συνθηκών (π.χ. ηλεκτρομαγνητικά κύματα, ατμοσφαιρική μόλυνση κ.ά.) μελετώνται ως προς την εποχικότητα της αυτοκτονικότητας ή/και σε σχέση με την έκκριση μελατονίνης. Ο σκοπός του άρθρου συνίσταται σε μια γενική θεώρηση μελετών που επιχειρούν να προσεγγίσουν ένα επεξηγηματικό μοντέλο σχετικά με την παθοφυσιολογία που μπορεί να υφίσταται στην έκκριση νευροδιαβιβαστών και ειδικότερα της μελατονίνης (ή των πρόδρομων αυτής ουσιών) και πως αυτή πιθανώς συμβάλλει στην ανισοκατανομή των αυτοκτονιών κατά τις εποχές του έτους. Ακόμα, γίνεται αναφορά σε μελέτες που αναζήτησαν σχέση μεταξύ μετεωρολογικών δεδομένων (π.χ. ηλιοφάνεια) και διαταραχών της συμπεριφοράς. Εντοπίστηκε σημαντικός αριθμός γενετικών μελετών που επιχειρούν να διακρίνουν στοιχεία συμπεριφοράς που ενέχουν κίνδυνο εκδήλωσης αυτοκαταστροφικότητας και ελέγχονται γονιδιακά. Αναφορά γίνεται σε υποκατηγορίες της κατάθλιψης, όπως η «εποχιακή κατάθλιψη» και το «σύνδρομο χαμηλής μελατονίνης» που έχει υποτεθεί από ορισμένους ερευνητές ότι σχετίζονται με ρυθμικές μεταπτώσεις στη διάθεση. Δεν έχει εντοπιστεί σαφής συσχέτιση της αυτοκτονίας με συγκεκριμένα καιρικά φαινόμενα. Εξάλλου, το εάν τελικά, πώς και σε ποιο βαθμό απορρυθμίζεται το κιρκαδιανό σύστημα σε άτομα που νοσούν από ψυχιατρικές διαταραχές, αποτελεί, ακόμη, αναπάντητο ερώτημα. Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι την εποχή που σημειώνεται αύξηση της συχνότητας αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών υπάρχει αντίστοιχα μείωση στα επίπεδα μελατονίνης. Βέβαια, τα επίπεδα μελατονίνης έχουν στενή σχέση με τη σεροτονίνη που είναι διαθέσιμη στο ΚΝΣ και με την έκθεση στο ηλιακό (και όχι μόνο) φως. Τα παραπάνω δεδομένα μαζί με ένα ευρύ φάσμα άλλων ποικίλλων παραγόντων ίσως προσφέρουν στο μέλλον περισσότερες διευκρινήσεις για την αιτιοπαθογένεια και την πρόληψη των αυτοκαταστροφικών συμπεριφορών.

Λέξεις-κλειδιά: Μελατονίνη, Εποχικότητα, Αυτοκτονική συμπεριφορά, Καταθλιπτικά συμπτώματα, Γενετικές διαφοροποιήσεις, Ηλιοφάνεια

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 21(4), 324-331, 2010 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.