Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αν μπορούσατε να αλλάξετε τρία πράγματα στη Σχολή σας, ποια θα ήταν; 1.393 απαντήσεις φοιτητών Ιατρικής
Γ. Μπαζούκης, Θ. Τζαμαλής, Ξ. Τσερετοπούλου, Γ. Δημολιάτης

ΣΚΟΠΟΣ Η δυνατότητα των φοιτητών να μαθαίνουν επηρεάζεται –θετικά ή αρνητικά– από την ποιότητα του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (ΕΠ) της σχολής τους. Το DREEM (Dundee Ready Education Environment Measure), ειδικό ερωτηματολόγιο με διεθνή σταδιοδρομία, το οποίο μετρά το ΕΠ από την οπτική των φοιτητών, μεταφράστηκε και στα ελληνικά. Η κατά τους φοιτητές ποιότητα του ιατρικού ΕΠ της χώρας μας με βάση τις 50 κλειστές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου παρουσιάστηκε σε προηγούμενη μελέτη. Ολοκληρώνεται με τις απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση «Αν ήταν να αλλάξετε τρία πράγματα στη Σχολή σας, ποια θα ήταν;». ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Συγκεντρώθηκαν 592 ερωτηματολόγια φοιτητών από 6 ιατρικές σχολές της Ελλάδας (εκτός της Πάτρας), αντιπροσωπευτικά κατά φύλο (41% άρρενες, 59% θήλεις), μη αντιπροσωπευτικά κατά έτος ή σχολή (10% πρωτοετείς ή δευτεροετείς, 70% τριτοετείς, 20% τεταρτοετείς και άνω· 2% Αθήνα, 16% Αλεξανδρούπολη, 21% Θεσσαλονίκη, 35% Ιωάννινα, 7% Κρήτη, 19% Λάρισα). Οι απαντήσεις στην ανοικτή ερώτηση αναλύθηκαν με μεθοδολογία ανάλυσης ποιοτικών (qualitative) δεδομένων. Με αλλεπάλληλες συνεδρίες αλληλεπίδρασης μεταξύ των ερευνητών ομαδοποιήθηκαν σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, ανάλογα με το εννοιολογικό τους περιεχόμενο, και υπολογίστηκε η συχνότητά τους. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Προτάθηκαν 1.393 μεταβολές, κυρίως του προγράμματος σπουδών (552) και των καθηγητών (547) και πολύ λιγότερο άλλων συνιστωσών του ΕΠ (294). Συγκεκριμένα, προτάθηκαν περισσότερη πρακτική άσκηση (156), αναδιάρθρωση και αποφόρτιση ωραρίου (87), περιορισμός μη σχετικών μαθημάτων (67) και διδακτέας ύλης (22), αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας (213) και εξέτασης (172), αλλαγή της συμπεριφοράς (90) και της επιλογής (37) των καθηγητών. Αναλυτικότερα, προτάθηκαν μικρότερες ομάδες διδασκαλίας (22), ενθάρρυνση συμμετοχής (21), έμφαση στο σημαντικό και το σχετικό (24), αξιοκρατική βαθμολόγηση (40), όχι στην αποστήθιση (19), επικοινωνία (37), αξιοκρατικός διορισμός καθηγητών (28). Μόνο 3% των αλλαγών αφορούσαν στους ίδιους τους φοιτητές, κυρίως ο περιορισμός των παρατάξεων (15), και πρακτικά καμιά δεν αναφερόταν στην ερευνητική δραστηριότητα των καθηγητών, το άσυλο, τους «αιώνιους» φοιτητές, τη συμμετοχή στη διοίκηση, το μοναδικό σύγγραμμα. Επίσης, αξιοπρόσεκτες είναι οι προτάσεις που διατυπώθηκαν μόνο μία φορά (π.χ. διδασκαλία κατά συστήματα, μετατροπή σε PBL κ.λπ.). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι φοιτητές ζητούν καλύτερο πρόγραμμα σπουδών και μετατροπή των καθηγητών σε δασκάλους τους, σε αντίθεση με ό,τι συζητείται στον Τύπο (άσυλο κ.λπ.) ή στα καθηγητικά σώματα (έρευνα). Το αίτημα ίσως εξηγεί γιατί αγχώνονται, βαριούνται στα μαθήματα και «παπαγαλίζουν» στις εξετάσεις ή καταφεύγουν στην αντιγραφή. Επιπλέον, θα μπορούσε να προσανατολίσει εκ νέου το αποπροσανατολισμένο φοιτητικό κίνημα σε σοβαρό πόλο της συζήτησης που διεξάγεται για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) στη χώρα μας.

Λέξεις-κλειδιά: Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικό περιβάλλον/κλίμα, ελλάδα, Ιατρική εκπαίδευση, Ιατρική Σχολή, Ανοικτή ερώτηση, Ερωτηματολόγιο μετάφραση/επικύρωση, Φοιτητής

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 27(6), 924-936, 2010 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.