Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Στοιχεία παθοφυσιολογίας ατόμων με νοητική υστέρηση και η σημασία της συστηματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας τους
Θ. Καστανιάς, Σ. Τοκμακίδης

Τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με την επίδραση της άσκησης στην υγεία και στη λειτουργική ικανότητα του γενικού πληθυσμού έχουν αποδείξει ότι η τακτική συμμετοχή σε προγράμματα άσκησης προάγει την υγεία, την ευεξία και την ποιότητα ζωής. Επίσης, είναι αποδεκτό ότι επιμέρους ομάδες πληθυσμού, όπως είναι τα άτομα με νοητική υστέρηση (ΝΥ), χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα κλινικά χαρακτηριστικά και παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς, οι οποίοι οδηγούν, σύμφωνα με τη γνώμη πολλών επιστημόνων, σε αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα. Επίσης, η παρατηρηθείσα στα άτομα με ΝΥ ταυτόχρονη συνύπαρξη πολλαπλών παραγόντων κινδύνου (παχυσαρκία, υπέρταση, δυσλιπιδαιμία, απουσία άσκησης κ.ά.) αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης χρόνιων νόσων (καρδιαγγειακή νόσος, καρκίνος, σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2), επιβαρύνοντας περαιτέρω την υγεία τους. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμη περισσότερο όταν με τη ΝΥ συνυπάρχουν και συνοδά γενετικά σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Down (ΣD), το οποίο χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα παθοφυσιολογικά χαρακτηριστικά. Αναφορικά με τα προγράμματα άσκησης, υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές ενδείξεις που υποστηρίζουν τη θετική τους επίδραση στην υγεία των ατόμων με ΝΥ. Επίσης, παρά τη διαφορετικότητα των εφαρμοζόμενων πρωτοκόλλων, έχει αποδειχθεί ότι η πρώιμη και συστηματική συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα, εκτός από την προαγωγή της φυσικής κατάστασης, επιφέρει βελτίωση τόσο στους δείκτες φλεγμονής όσο και στο λιπιδαιμικό προφίλ, με παράλληλη αύξηση της παραγωγής αντιοξειδωτικών ενζύμων. Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν, έπειτα από ενδελεχή ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας (της τελευταίας πενταετίας 2004−2009), η καταγραφή των ιδιαίτερων παθοφυσιολογικών χαρακτηριστικών των ατόμων με ΝΥ με ή χωρίς σύνδρομο Down, τα οποία θα πρέπει να λαμβάνονται υπ' όψη κατά το σχεδιασμό των προγραμμάτων άσκησης, καθώς και η παρουσίαση των ήδη εφαρμοσμένων πρωτοκόλλων άσκησης και των αντίστοιχων επιδράσεών τους στις παραμέτρους της φυσικής κατάστασης (αερόβια ικανότητα, μυϊκή δύναμη, αντοχή), στους δείκτες φλεγμονής (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, κυτταροκίνες κ.ά.), στο λιπιδαιμικό προφίλ (HDL-χοληστερόλη, LDL-χοληστερόλη, αθηρωματικοί δείκτες), στην παχυσαρκία, στην αρτηριακή υπέρταση, καθώς και στη γενικότερη υγεία και ευεξία των ατόμων με ΝΥ.

Λέξεις-κλειδιά: Άσκηση, κυτταροκίνες, Νοητική υστέρηση, Σύνδρομο Down, Φυσική κατάσταση

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 27(5), 753-766, 2010 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.