Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αλλαγή της διαμέτρου του μηχανικού διαβλεννογόνιου επιεμφυτευματικού στηρίγματος (platform switch)
Ν. ΣΟΛΔΑΤΟΣ, Μ. ΜΗΤΣΙΑΣ, Γ. ΚΟΝΤΑΚΙΩΤΗΣ, Π. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. ΜΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τα οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα αποτελούν πλέον μέρος της καθημερινής οδοντιατρικής πράξης στη σύγχρονη οδοντιατρική. Η αποκατάσταση με εμφυτεύματα προσφέρει στους ασθενείς πολλά οφέλη. Δεκαετή ερευνητικά δεδομένα ποσοστών επιτυχίας ακίνητων προσθετικών αποκαταστάσεων φθάνουν το 75%, ενώ των επιεμφυτευματικών ξεπερνούν το 90%. H απορρόφηση του φατνιακού οστού που παρουσιάζεται στα διφασικά εμφυτεύματα μετά από την αποκάλυψή τους στη στοματική κοιλότητα και την τοποθέτηση του διαβλεννογόνιου στηρίγματος είναι ένα φαινόμενο επιστημονικά τεκμηριωμένο. Η απορρόφηση αυτή εξηγείται από πολλούς συγγραφείς στην παραβίαση του βιολογικού εύρους πρόσφυσης από τη δευτερογενή αποίκιση βακτηρίων και τις μικροκινήσεις που συμβαίνουν στην επιφάνεια σύνδεσης του διαβλεννογόνιου στηρίγματος και του εμφυτεύματος. «Platform switch» είναι η τοποθέτηση μικρότερης διαμέτρου διαβλεννογόνιου επιεμφυτευματικού στηρίγματος από την πλατφόρμα του εμφυτεύματος, προκειμένου η σύνδεση του διαβλεννογόνιου μηχανικού στηρίγματος και του εμφυτεύματος να μετατοπισθεί κάθετα αλλά και σε οριζόντιο άξονα, άρα και σε μεγαλύτερη απόσταση από το όριο της φατνιακής ακρολοφίας. Ο λόγος είναι η αύξηση της απόστασης του μικροκενού -και συνεπώς της φλεγμονώδους διήθησης- από την παρυφή του οστού, η αποφυγή μίας επιπλέον απορρόφησης του οστού μετά την ένθεση της προσθετικής αποκατάστασης και η μακροχρόνια διατήρηση του οστού και των μαλακών ιστών. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τους τρόπους σύνδεσης διαβλεννογόνιων στηριγμάτων και εμφυτευμάτων, το βιολογικό εύρος πρόσφυσης και την περιγραφή του πρωτοκόλλου της αλλαγής διαμέτρου του μηχανικού στηρίγματος κατά ένα μέγεθος σε σχέση με την πλατφόρμα του εμφυτεύματος (downsizing-platform switch) με παρουσίαση κλινικών περιπτώσεων των συγγραφέων. Συμπερασματικά, το platform switch έχει το πλεονέκτημα να μεταφέρει την περιοχή συγκέντρωσης μηχανικών πιέσεων -περιοχή που γύρω της συγκεντρώνονται οι μικροοργανισμοί- μακριά από την περιοχή διασύνδεσης οστού-εμφυτεύματος. Αποτελεί παράγοντα επιτυχίας στην τοποθέτηση εμφυτευμάτων στην αισθητική ζώνη, σταθεροποιώντας τους περιεμφυτευματικούς ιστούς. Μειώνει την απορρόφηση του φατνιακού οστού και αυξάνει τη μακροβιότητα των εμφυτευματικών αποκαταστάσεων.

Λέξεις-κλειδιά: Αλλαγή διαμέτρου διαβλεννογόνιου στηρίγματος, Οστεοενσωματούμενα εμφυτεύματα, Βιολογικό εύρος πρόσφυσης, Μικροκενό, Περιεμφυτευματικοί ιστοί

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 66(4), 155-164, 2009 - Πρακτικό θέμα


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.