Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Τεκμηριωμένοι και νεότεροι παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στην παιδική ηλικία
Α. Χριστόδουλος, Σ. Τοκμακίδης, Ε. Δούδα, Δ. Τούσουλης, Ε. Γκίκα

ΣΚΟΠΟΣ Η διερεύνηση της συχνότητας εμφάνισης τεκμηριωμένων και νεότερων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου σε παιδιά του δημοτικού. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 58 αγόρια και 54 κορίτσια, ηλικίας 11,4±0,4 ετών, από τη βορειοανατολική Αττική. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ανθρωπομετρικές μετρήσεις, σε αξιολόγηση της διατροφής, της φυσικής δραστηριότητας και της καρδιοαναπνευστικής αντοχής, καθώς και σε εργαστηριακό έλεγχο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 10,7% των μαθητών ήταν παχύσαρκοι και το 12,5% εμφάνιζαν κεντρική παχυσαρκία. Το 25,9% των κοριτσιών ανέφεραν αυξημένη πρόσληψη λίπους και κορεσμένων λιπαρών οξέων. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα αγόρια ήταν 19% και 36,2%. Το ποσοστό των αγοριών με αυξημένη πρόσληψη χοληστερόλης (>300 mg/ημέρα) ήταν σημαντικά υψηλότερο (32,8%) σε σχέση με το αντίστοιχο των κοριτσιών (16,7%, Ρ<0,049). Σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ κοριτσιών και αγοριών διαπιστώθηκε στο ποσοστό που δεν εκπλήρωνε τις οδηγίες για συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες υψηλής έντασης >30 min την ημέρα (96,3% έναντι 58,6%, αντίστοιχα, Ρ<0,0001). Επιπλέον, το 63% των κοριτσιών και το 70,7% των αγοριών σημείωσαν χαμηλές επιδόσεις στη δοκιμασία καρδιοαναπνευστικής αντοχής. Σε σχέση με τις εργαστηριακές παραμέτρους που εξετάστηκαν, οι βιοχημικοί δείκτες με τα υψηλότερα ποσοστά μη φυσιολογικών τιμών ήταν και στα δύο φύλα η ολική χοληστερόλη (κορίτσια: 18,5%, αγόρια: 25,9%), η λιποπρωτεΐνη (a) (13% και 12,1%, αντίστοιχα), η C-αντιδρώσα πρωτεΐνη (11,1% και 10,3%, αντίστοιχα), καθώς και η LDL-χοληστερόλη (13,8%) και η γλυκόζης νηστείας (10,3%) στα αγόρια και τα τριγλυκερίδια (9,3%) στα κορίτσια. Η συχνότητα εμφάνισης του μεταβολικού συνδρόμου ήταν 5,6% στα κορίτσια και 1,7% στα αγόρια, χωρίς στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Οι ανθυγιεινές διατροφικές συνήθειες και η μειωμένη φυσική δραστηριότητα, σε συνδυασμό με την παρουσία τεκμηριωμένων και νεότερων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου στο παρόν δείγμα, προαναγγέλλουν την εμφάνιση σοβαρών καρδιαγγειακών και μεταβολικών ασθενειών στο μέλλον, αν δεν ληφθούν έγκαιρα μέτρα. Επισημαίνεται η ανάγκη εφαρμογής προγραμμάτων πρόληψης και προαγωγής της υγείας από την παιδική ηλικία, με έμφαση στην αύξηση της φυσικής δραστηριότητας, τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης και την ισορροπημένη διατροφή.

Λέξεις-κλειδιά: Διατροφή, Μεταβολικό σύνδρομο, Παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, παχυσαρκία, Φυσική δραστηριότητα

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 26(1), 70-78, 2009 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.