Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εξωλεκτική επικοινωνία: Το σώμα ως μέσο έκφρασης στη διαδικασία της απεξάρτησης
Π. Γεωργάκας, Χ. Βασιλείου, Σ. Γκιορτζή, Θ. Χαριτοπούλου, Θ. Χατζούδη

Η ανάπτυξη είναι μια συνεχής διαδικασία αλληλεπίδρασης ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, που διαμορφώνουν την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά ενός ατόμου. Στοιχεία ανάπτυξης αποτελούν η κινητική ανάπτυξη-λειτουργικότητα, η γνωστική καλλιέργεια, η προσωπική και κοινωνική εξέλιξη, η αυτοαντίληψη και αυτοεκτίμηση. Το σώμα αποτελεί το μέσο με το οποίο το άτομο εκδηλώνει και εκφράζει οποιαδήποτε συμπεριφορά, προσαρμογή ή εμπειρία. Σε κάθε μορφή επικοινωνίας ένα μεγάλο μέρος πραγματοποιείται μέσω της εξωλεκτικής οδού. Ο ρόλος που διαδραματίζει το σώμα κατά την επαφή και επικοινωνία με το περιβάλλον στη συνειδητοποίηση των σχέσεων ανάμεσα στην κίνηση και την εκφραστική ικανότητα είναι πολύ σημαντικός. Τα εξαρτημένα άτομα εκχωρούν τον εαυτό τους ψυχοβιολογικά στην ουσία. Κατά συνέπεια, κάθε απεξαρτητική προσπάθεια δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη αν ασχοληθεί μόνο με το ψυχικό κομμάτι εγκαταλείποντας το σωματικό. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των «Ομάδων Γνωριμίας Σώματος», που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο ενός προγράμματος εναλλακτικής θεραπείας εξαρτημένων ατόμων και αποβλέπουν, σταδιακά, μεθοδικά και στοχευμένα, να βιωθεί η αναγκαιότητα της χρήσης του σώματος ως μέσου έκφρασης συναισθημάτων, επικοινωνίας και δημιουργίας. Η συμμετοχή και συμπεριφορά των μελών συγκρίνεται και αξιολογείται με τη γενικότερη λειτουργία τους στις υπόλοιπες «θεραπευτικές ομάδες». Τα συμπεράσματα που προκύπτουν αφορούν στη συνολική ψυχοσωματική προσπάθεια για απεξάρτηση.

Λέξεις-κλειδιά: Συναίσθημα, Εξωλεκτική επικοινωνία, Σώμα, Απεξαρτητική διαδικασία, Ομάδα, Εκφραστική ικανότητα, Κοινωνική αλληλεπίδραση

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 19(1), 73-80, 2008 - Γενικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.