Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αναγκαστική νοσηλεία και βέλτιστη φροντίδα ψυχικής υγείας: Η ευρωπαϊκή προοπτική και το παράδειγμα της Ελλάδος
Δ. Πάλλης, Ν. Αποστόλου, Μ. Οικονόμου, Κ. Στεφανής

Αν δεχθούμε πως ένας σημαντικός δείκτης της ποιότητας των ψυχιατρικών υπηρεσιών μιας χώρας είναι και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζεται τα πιο σοβαρά ψυχικά προβλήματα, οι επίσημες στατιστικές ακούσιας νοσηλείας μας προσφέρουν μια βάση σύγκρισης τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ χρονικών περιόδων. Από Ευρωπαϊκή σκοπιά, το θέμα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όχι μόνο επειδή η σχετική νομοθεσία τείνει να εναρμονιστεί αλλά και επειδή έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αξιόπιστη συλλογή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων. Από τις πληροφορίες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί, φαίνεται να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκών χωρών τόσο όσον αφορά στα ποσοστά ακούσιας νοσηλείας όσο και στον τρόπο καταγραφής τους. Μολονότι τα ήδη υπάρχοντα Ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία θέτουν πολλά ερωτήματα ως προς την εγκυρότητα και την ερμηνεία τους, η υιοθέτηση μιας κοινά αποδεκτής μεθόδου καταγραφής θα μπορούσε να συμβάλλει στη βελτίωση της παρούσας κατάστασης και να διευκολύνει τη διερεύνηση της ποιότητας νοσηλείας των ψυχικά ασθενών και των λόγων που την υπαγορεύουν. Προτείνουμε πως κάθε Ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να καταγράφει συστηματικά τρία τουλάχιστον βασικά στατιστικά στοιχεία: (1) το συνολικό αριθμό ακούσιων εισαγωγών σε σχέση με τον πληθυσμό της χώρας (admission rates per 100.000 population), (2) το εκατοστιαίο ποσοστό ακούσιων εισαγωγών επί του συνόλου των εισαγωγών στα ψυχιατρικά της ιδρύματα (admission quotas) και (3) το ποσοστό των νομικά μη εγκύρων εγκλεισμών (legal indefensible detentions) που προκύπτει από τις αποφάσεις των δικαστών που αποδέχονται τις ενστάσεις ασθενών κατά του εγκλεισμού τους. Μια συστηματική καταγραφή των τριών αυτών στοιχείων θα μας επιτρέψει να εξετάσουμε το πραγματικό μέγεθος στέρησης της ελευθερίας των ψυχικώς πασχόντων σε κάθε χώρα καθώς επίσης και το βαθμό στον οποίο η ισχύουσα νομοθεσία εφαρμόζεται σωστά. Η Ελλάδα προσφέρει ένα –αλλά όχι και το μοναδικό– παράδειγμα με σοβαρά προβλήματα στο πως ακριβώς εφαρμόζεται η τρέχουσα νομοθεσία, στην ενημέρωση των ακουσίως νοσηλευόμενων ασθενών για τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και στην εξάσκηση του δικαιώματος ένστασης κατά του εγκλεισμού, ενώ το πρόβλημα της παντελούς έλλειψης στατιστικών στοιχείων για ολόκληρη τη χώρα κάνει ανέφικτη την απευθείας σύγκρισή της με άλλες χώρες της Ευρώπης. Το ότι από υπάρχουσες έρευνες έχουμε ήδη σαφείς ενδείξεις ότι το ποσοστό ακουσίων νοσηλειών στη χώρα μας είναι τουλάχιστον τετραπλάσιο σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω μελετών του προβλήματος και καθιστά επιτακτική τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ ποιότητας ψυχιατρικής περίθαλψης και κατάχρησης του μέτρου της αναγκαστικής νοσηλείας στη θεραπεία των ψυχικώς πασχόντων στην Ευρώπη.

Λέξεις-κλειδιά: Ακούσια ψυχιατρική νοσηλεία, Ψυχιατρικές υπηρεσίες, Σχετική νομοθεσία, Ποιότητα ψυχιατρικής περίθαλψης

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ, 18(4), 307-314, 2007 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.