Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Μακροσφαιριναιμία Waldenström: πλευροπνευμονική εντόπιση ως πρώτη εκδήλωση της νόσου
Ε. Γάκη, Ε. Ισχάκη, Ι. Παπά, Κ. Ζεϊμπέκογλου

Η μακροσφαιριναιμία Waldenström (WM) είναι μία νεοπλασματική νόσος, που οφείλεται στην κλωνική υπερπλασία των λεμφο-πλασματοκυττάρων και χαρακτηρίζεται από παραγωγή μονοκλωνικής ανοσοσφαιρίνης M (IgM). Παρουσιάζεται περίπτωση προσβολής των πνευμόνων ως πρώτη εκδήλωση της νόσου Waldenström σε γυναίκα ηλικίας 77 ετών, η οποία προσήλθε με δύσπνοια προσπάθειας και ξηρό βήχα. Η κλινική εξέταση ανέδειξε απουσία του αναπνευστικού ψιθυρίσματος στη βάση του δεξιού ημιθωρακίου. Στην ακτινογραφία θώρακος βρέθηκε δεξιά πλευριτική συλλογή, ενώ στην αξονική τομογραφία θώρακος διαπιστώθηκαν επί πλέον αμφοτερόπλευρα διάσπαρτα οζίδια στους πνεύμονες διαμέτρου <1 cm και διογκωμένοι λεμφαδένες μεσοθωρακίου. Ο εργαστηριακός έλεγχος έδειξε αναιμία, αυξημένη ΤΚΕ και αύξηση της IgΜ (1128 mg/dL) με παρουσία μονοκλωνικής ζώνης. Το πλευριτικό υγρό ήταν εξίδρωμα με παρουσία άφθονων ώριμων λεμφοκυττάρων και πλασματοκυτταροειδών κυττάρων και αρνητική κυτταρολογική εξέταση για μεταστατικό νεόπλασμα. Η βρογχοσκόπηση ήταν φυσιολογική και ο περαιτέρω έλεγχος της ασθενούς για φυματίωση, μη αιματολογική κακοήθεια, νόσο κολλαγόνου και παθήσεις του θυρεοειδούς απέβη αρνητικός. Από την οστεομυελική βιοψία διαπιστώθηκε διάχυτη διήθηση του μυελού από μικρά Β λεμφοκύτταρα με πλασματοκυτταροειδή διαφοροποίηση (45%-50%), και ώριμα πλασματοκύτταρα συμβατά με λεμφοπλασματοκυτταρικό λέμφωμα/Μακροσφαιριναιμία Waldenström. Η ασθενής υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και παρουσίασε κλινική ύφεση. Ένα χρόνο αργότερα δεν είχε σημεία υποτροπής. Οι πνεύμονες προσβάλλονται στο 3%-5% των περιπτώσεων με WM. Η πλευροπνευμονική όμως εντόπιση ως πρώτη εκδήλωση της νόσου είναι σπάνια και στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολύ λίγα περιστατικά.

Λέξεις-κλειδιά: Πνευμονικά οζίδια, πλευριτική συλλογή, Μακροσφαιριναιμία Waldenström

ΠΝΕΥΜΩΝ, 21(2), 178-180, 2008 - Ενδιαφέρουσα περίπτωση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.