Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Εργασιακό stress στους Eπαγγελματίες Yγείας
Μ. Μαλλιαρού, Ε. Μουστάκα, Θ.Κ. Κωσταντινίδης

Από μακρόχρονες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι ένα ποσοστό ασθενειών της τάξης του 50–70% συνδέονται με το stress. Όλες οι απαιτήσεις είτε της εργασίας είτε της ζωής προκαλούν την αντίδραση στο stress. Το περιβάλλον εργασίας των επαγγελματιών υγείας είναι σίγουρα στρεσογόνο, με βαρύτατες συνέπειες για το κάθε άτομο ξεχωριστά αλλά και τον οργανισμό στον οποίο εργάζεται γενικότερα. Οι στρεσογόνες συνθήκες ενός χώρου εργασίας αντικατοπτρίζονται με ποικίλους τρόπους και μερικοί από αυτούς είναι η έλλειψη επαγγελματικής ικανοποίησης, τα υψηλά ποσοστά απουσιών από την εργασία, η χαμηλή παραγωγικότητα που έχει ως αποτέλεσμα την χαμηλή ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα υγείας. Το εργασιακό stress έχει συνδεθεί με αυξημένα εργατικά ατυχήματα. Το οικονομικό κόστος γι' αυτά τα ατυχήματα είναι σίγουρα πολύ μεγάλο και όχι μόνο λόγω της νοσηλείας αυτών των ατόμων και της απουσίας τους από την εργασία, αλλά και γιατί το άτομο αυτό μπορεί να παρουσιάσει συμπτώματα κατάθλιψης, να ξεκινήσει την κατανάλωση αλκοόλ και τέλος να πάψει να είναι παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. Το εργασιακό stress έχει σοβαρές συνέπειες και στην προσωπική και στην οικογενειακή ζωή του ατόμου, αυξάνοντας τα διαζύγια, αλλά και την εμφάνιση ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων στο άτομο. Το Εθνικό Ινστιτούτο για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία στην Αμερική ήδη από το 1988 είχε εκδώσει έναν κατάλογο με τις επιπτώσεις που έχουν οι κακές εργασιακές συνθήκες στην υγεία των εργαζομένων. Ο κάθε εργαζόμενος ξεχωριστά, αλλά και ο οργανισμός στον οποίο εργάζεται πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα που στόχο θα έχουν την πρόληψη της εμφάνισης του εργασιακού stress και των συνεπειών του.

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματίες υγείας, Εργασιακό stress, Durmont

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 41(1-2), 1-8, 2007 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.