Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Αντι-CD20 χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα σε χρονία ανθεκτική αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα της παιδικής ηλικίας
Μ. Μοσχόβη, Γ. Τρίμης, Ε. Περγάντου, Ε. Πλατοκούκη, Ε. Βραχνού, Φ. Τζωρτζάτου-Σταθοπούλου

Η αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα (ΑΘΠ) είναι μία ανοσολογική διαταραχή στην οποία εμπλέκονται τα μακροφάγα, τα Τ- και τα Β-κύτταρα, προκαλώντας oψωνοποίηση των αιμοπεταλίων από αυτοαντισώματα και πρόωρη καταστροφή τους από το δικτυοενδοθηλιακό σύστημα. Το CD20 αντιγόνο είναι μία διαμεμβρανική πρωτεΐνη που βρίσκεται στην επιφάνεια των Β-λεμφοκυττάρων. Σε προκαταρκτικές μελέτες, το αντι-CD20 χιμαιρικό μονοκλωνικό αντίσωμα (rituxi¬mab) φαίνεται αποτελεσματικό έναντι αυτοανόσων νοσημάτων, μεταξύ των οποίων και η ΑΘΠ, χωρίς σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες. Περιγρά¬φεται η περίπτωση κοριτσιού ηλικίας 6 ετών με ιστορικό ΑΘΠ από τριετίας. Εξαρχής παρουσίαζε επαναλαμβανόμενα αιμορραγικά επεισόδια για τα οποία έλαβε ενδοφλέβια γ-σφαιρίνη, κορτικοειδή και αζαθειοπρίνη χωρίς εργαστηριακή ανταπόκριση. Η θρομβοπενία δεν αποκαταστάθηκε ούτε μετά τη σπληνεκτομή, γι' αυτό χορηγήθηκε κυκλοσπορίνη και ιντερφερόνη α (IFNa-2a) χωρίς να υπάρξει ύφεση. Στην ασθενή εν τέλει χορηγήθηκε αντι-CD20 αντίσωμα σε δόση 375 mg/m2 εβδομαδιαίως για 4 εβδομάδες χωρίς να εκδηλωθούν ανεπιθύμητες ενέργειες. Κατά τη διάρκεια των 9 μηνών που παρακολουθείται έκτοτε, η ασθενής δεν έχει λάβει άλλη αγωγή και παραμένει σε κλινική ύφεση, μολονότι δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική αύξηση του αριθμού των αιμοπεταλίων. Ο αριθμός των B-λεμφοκυττάρων στο περιφερικό αίμα παρέμεινε μηδενικός για 3 μήνες και ακολούθως υπήρξε προοδευτική αποκατάσταση του αριθμού τους εντός τετραμήνου. Ενδεχομένως, το αντι-CD20 αντίσωμα δεν αναστέλλει απλώς την ανοσολογική διεργασία καταστροφής των αιμοπεταλίων αλλά βελτιώνει και τη λειτουργικότητά τους. Βεβαίως, απαιτούνται περαιτέρω μελέτες και παρακολούθηση των ασθενών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Λέξεις-κλειδιά: Β-κύτταρα, Αυτοάνοσα νοσήματα, Αντι-CD20 αντίσωμα, Χρονία αυτοάνοση θρομβοπενική πορφύρα

ΙΑΤΡΙΚΗ, 87(1), 2005 - Ενδιαφέρουσα περίπτωση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.