Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης Στρατού: Εμπειρία δύο ετών λειτουργίας
Ο. Γιωτάκος, E. Ηλιόπουλος, Α. Καφφές, Ν. Πιπεροπούλου, Χ. Λεχουρίτη, Ν. Ζαφειροπούλου, Ε. Κωνσταντίνου, Σ. Μαστραντωνάκη, Θ. Τριανταφύλλου, Π. Λαζαρίδης, Δ. Μοσχονάς

Η λειτουργία τηλεφωνικών γραμμών ψυχολογικής υποστήριξης αποτελεί ένα νέο και αναπτυσσόμενο πεδίο στον χώρο της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα. Η λειτουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων κρίνεται πλέον απαραίτητη, καθώς πολλές μονάδες είναι απομακρυσμένες και δεν υπάρχει η δυνατότητα παροχής άμεσων ψυχολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, για να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κρίσεων. Η τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για το Στρατό και την Αεροπορία λειτουργεί καθημερινά, από το Φεβρουάριο του 2003, σε εικοσιτετράωρη βάση στο 414 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ειδικών Νοσημάτων (ΣΝΕΝ), στην Πεντέλη. Τα τηλέφωνα της γραμμής είναι 800-114-555-1 (Στρατός), 800-114-555-2 (Αεροπορία). Από την έναρξη της λειτουργίας της γραμμής έχουν συνολικώς πραγματοποιηθεί 4388 κλήσεις. Με βάση τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων, συνάγονται τα ακόλουθα: η πλειονότητα των κλήσεων αφορά κατά κύριο λόγο εφέδρους του Στρατού Ξηράς. Πρόκειται συνήθως για άγαμους άνδρες, αποφοίτους βασικής εκπαίδευσης. Ως ουσιώδη προβλήματα ανακύπτουν το άγχος, οικογενειακά και διαπροσωπικά θέματα, καθώς και πολυσχιδείς παράμετροι που συσχετίζονται με τη γενικότερη διαβίωση στο στρατιωτικό περιβάλλον. Το 8% των καλούντων εκδηλώνει αυτοκτονικό ιδεασμό. Ως προς το θέμα της λανθάνουσας ψυχοπαθολογίας, παρατηρείται εναργώς ότι οι καταθλιπτικές και οι αγχώδεις διαταραχές συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων καθίσταται πρόδηλη η προέκταση προϋπαρχόντων προβλημάτων κατά την πολιτική ζωή και στο στρατιωτικό πλαίσιο. Τέλος, είναι σημαντικός ο αριθμός των συγγενικών προσώπων που καλούν και επιζητούν πληροφορίες και συμβουλές για θέματα που αφορούν στρατευμένους του οικογενειακού τους περιβάλλοντος.

Λέξεις-κλειδιά: συμβουλευτική, Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ, 39(1-3), 2005 - Ανασκόπηση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.