Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Η άποψη των επαγγελματιών υγείας για την εργασία τους και το εργασιακό περιβάλλον
A. Ντάτσης, Ε. Τραγούδα, Μ. Χανιά, Α. Ρογδάκης, Μ. Γερόλυμος, Ι. Σπηλιώτης

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της ικανοποίησης των επαγγελματιών υγείας από το εργασιακό τους περιβάλλον και από την επίτευξη ή μη των επαγγελματικών τους προσδοκιών, η αυτοαξιολόγηση της ψυχοσυναισθηματικής τους κατάστασης, καθώς και η παρουσίαση προτάσεων για τη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η καταγραφή των απόψεων έγινε με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου 51 ερωτήσεων. Από τους συνολικά 415 ιατρούς-νοσηλευτές/τριες, επιλέχθηκαν τυχαία 130 και τελικά απαντήθηκαν 99 ερωτηματολόγια (76,15% ποσοστό απαντησιμότητας). Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας πραγματοποιήθηκε εντός χρονικού διαστήματος ενός μήνα (20/8–20/9/2004). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τη γνώμη των συμμετεχόντων, η διοίκηση δεν ενδιαφέρεται για την επίλυση των εργασιακών τους προβλημάτων και του επαγγελματικού stress, ενώ οι δυνατότητες συμβουλευτικής υποστήριξης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης είναι ανεπαρκείς. Βελτίωση θεωρούν ότι χρειάζονται οι οικονομικές απολαβές, οι σχέσεις τους με τον ασθενή αλλά και το συνάδελφο, ο τομέας δημιουργίας προγραμμάτων για την αντιμετώπιση του εργασιακού stress, η ενθάρρυνση και υποστήριξη των προσπαθειών τους από τη διοίκηση, ενώ επιζητούν και ηθική επιβράβευση. Τα κυριότερα νοσήματα που ταλαιπωρούν τους επαγγελματίες υγείας είναι αλλεργίες, οσφυαλγία, ημικρανία και έλκος. Η άποψή τους για το χαρακτήρα τους είναι θετική, ενώ βαθμολογούν την ψυχοσυναισθηματική τους κατάσταση με μέσο όρο 6,91 (σε κλίμακα 0–10). Τέλος, μεγάλο ποσοστό τους εμφανίζει θετική στάση στην προοπτική αλλαγής εργασίας. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Η ύπαρξη stress και έντασης, αλλά και η εμφάνιση μελαγχολικού συναισθήματος και αισθημάτων απαξίωσης, είναι συνήθη στο προσωπικό των νοσοκομείων της μελέτης και επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων, αλλά έχουν και ως αποτέλεσμα τη διαταραχή της σχέσης τους με τον ασθενή και ενδεχομένως τη μείωση της απόδοσής τους.

Λέξεις-κλειδιά: Επαγγελματίες υγείας, Εργασιακή ικανοποίηση, Επαγγελματικό stress

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 46(2), 268-281, 2007 - Ερευνητική εργασία


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.