Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Άσθμα και καταθλιπτική ατμόσφαιρα στην οικογένεια. Μελέτη περίπτωσης
Μ. Θεοδωράτου, Π. Ανδριοπούλου, Β. Μπέκος, Β. Κουντζούνη, Μ. Πλατή

Οι έρευνες της Wood και του Miller έδειξαν ότι οι ασθματικές κρίσεις δεν οφείλονται τόσο στην ύπαρξη stress στην οικογένεια, όσο στην ύπαρξη ενός χρόνιου κλίματος αβεβαιότητας σε συνδυασμό με καταθλιπτικά στοιχεία. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να καταδειχθεί ο ρόλος των ψυχολογικών παραγόντων στην εμφάνιση των ασθματικών κρίσεων και στην πορεία της νόσου, καθώς και η παρουσίαση σημαντικών βιβλιογραφικών απόψεων. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η κλινική περίπτωση αναφέρεται σε μια έφηβη 18 ετών, η οποία υπέφερε από κρίσεις άσθματος. Μέσα από την ανάλυση του γενεογράμματος του νεαρού αυτού ατόμου φαίνεται ότι υπήρχαν επιβαρυντικοί ψυχολογικοί παράγοντες εκ μέρους της οικογένειας, οι οποίοι σε ένα βαθμό ευθύνονταν για την εμφάνιση και την επιδείνωση των ασθματικών κρίσεων. Παραδόξως, οι κρίσεις αποδεικνύονταν πολύ λειτουργικές και προσέφεραν ένα δευτερογενές όφελος στη Χριστίνα, καθώς έθεταν τα όρια στην οικογένεια: μόνο σε αυτή την περίπτωση οι γονείς ενδιαφέρονται για την υγεία της Χριστίνας, αναλαμβάνουν προστατευτικό ρόλο απέναντί της και σταματούν να την επιβαρύνουν με τα δικά τους προβλήματα και αδιέξοδα. Δημιουργείται ένα είδος «ασθματικού παιχνιδιού», ένα είδος «διπλού παιχνιδιού», όπου η κόρη επωμίζεται το ρόλο του στυλοβάτη της οικογένειας, ενώ η ίδια είναι αδύναμη ψυχολογικά και, μη δυνάμενη να λεκτικοποιήσει τα συναισθήματα απόγνωσης και ψυχικής κόπωσης, «ξεσπάει» σε κρίσεις άσθματος. Αυτές οι κρίσεις μοιάζουν σαν ένα είδος «απωθημένου κλάματος και κραυγής». ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ H ασθενής έμαθε τη συσχέτιση ανάμεσα στην κατάθλιψη και την απελπισία, που βίωνε, και στις κρίσεις άσθματος. Απαλλάχθηκε από το βαρύ ρόλο του «γονεοποιημένου παιδιού» και προσδιόρισε τη «θέση εαυτού» και τα προσωπικά της όρια. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μια βιοψυχοκοινωνική προσέγγιση στη θεραπεία του άσθματος, με στόχο την ψυχολογική, οικογενειακή αλλά και βιολογική παρέμβαση, κρίνεται αναγκαία.

Λέξεις-κλειδιά: Κρίσεις άσθματος, «Ασθματικό παιχνίδι», «Γονεοποιημένο παιδί»

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 46(2), 169-175, 2007 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.