Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση και αυτόματη εξωτερική απινίδωση ενήλικα. Οδηγίες 2005 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ανάνηψης
Γ.Ι. Παυλίδης, Δ. Έργκεστ-Μπομπάι, Ρ. Τριφόνη

Η συνεχής ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της βασικής υποστήριξης ζωής ενήλικα κατέστησε αναγκαία την τροποποίηση των οδηγιών του European Resuscitation Council (ERC) του 2000, γεγονός που οδήγησε στη δημοσίευση των οδηγιών του 2005. Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στη γνωστοποίηση των βασικών αλλαγών στον αλγόριθμο της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΑ) και της αυτόματης εξωτερικής απινίδωσης (ΑΕΑ) ενήλικα. Οι κύριες αλλαγές στην KAA και στην ΑΕΑ επικεντρώνονται στα παρακάτω: (α) Η έναρξη της KAA αποφασίζεται εφόσον το θύμα είναι αναίσθητο και δεν αναπνέει φυσιολογικά. (β) Οι διασώστες θα πρέπει να διδάσκονται να τοποθετούν τα χέρια στο κέντρο του στήθους, χωρίς να ακολουθούν την κλασική μέθοδο εύρεσης του σημείου συμπιέσεων μέσω πλευρικού τόξου. (γ) Η κάθε εμφύσηση δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1 sec. (δ) Η αναλογία συμπιέσεων/αναπνοών τροποποιείται από 15:2 σε 30:2. (ε) Σε ενήλικα, οι 2 αρχικές εμφυσήσεις παραλείπονται και εφαρμόζονται 30 συμπιέσεις, αμέσως μετά τη διάγνωση καρδιακής ανακοπής. (στ) Αφού αναγνωριστεί απινιδώσιμος ρυθμός, δίνεται μία απινίδωση με ΑΕΑ. Ακολουθούν 2 min συνεχούς KAA, χωρίς να γίνει έλεγχος για σφυγμό, σημεία ζωής ή επαναφορά φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. (ζ) Προτείνεται η καθιέρωση προγραμμάτων απινίδωσης με AEA προσβάσιμα για πολίτες σε περιοχές όπου η πιθανότητα εμφάνισης καρδιακής ανακοπής είναι μεγαλύτερη από ένα περιστατικό στα 2 χρόνια. Οι νέες οδηγίες δεν αντικατοπτρίζουν το μόνο τρόπο επιτυχούς ανάνηψης, αλλά απλώς απεικονίζουν ευρέως αποδεκτούς και απλουστευμένους αλγόριθμους, ασφαλείς και αποτελεσματικούς για διασώστη και θύμα. Ταυτόχρονα, καίρια σημασία έχει η επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης σε όλους τους επαγγελματίες υγείας και στο ευρύ κοινό, για την ταχύτερη αντίδραση στα περιστατικά ανακοπής.

Λέξεις-κλειδιά: Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, Αυτόματη εξωτερική απινίδωση, Κατευθυντήριες οδηγίες ανάνηψης, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Aνάνηψης, ΚΑΑ, ΑΕΑ.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ, 46(1), 21-30, 2007 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.