Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Λιπώματα της στοματικής κοιλότητας. Παρουσίαση τριών περιπτώσεων και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας»
Ν. ΚΟΛΟΜΒΟΣ, Ε. ΚΑΡΥΑΜΠΑ-ΣΤΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Χ. ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ, Ι. ΙΑΤΡΟΥ

Τα λιπώματα αποτελούν καλοήθη νεοπλάσματα του λιπώδους ιστού και συνιστούν έναν από τους συχνότερα εμφανιζόμενους όγκους ολόκληρου του σώματος. Στη στοματική κοιλότητα και στην ευρύτερη γναθοπροσωπική περιοχή αναπτύσσονται σχετικά σπάνια, με συχνότερη θέση εντόπισης την παρειά. Αποτελούν ασυμπτωματικούς όγκους και εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς ηλικίας 40 έως 60 ετών, ενώ μπορεί να λάβουν μεγάλες διαστάσεις, οπότε μπορεί να τραυματίζονται κατά τη μάσηση. Όταν εντοπίζονται στη στοματική κοιλότητα, προβάλλουν κάτω από το βλεννογόνο σαν σφαιρική και μαλθακή διόγκωση υποκίτρινης χροιάς, οπότε και διαγιγνώσκονται σχετικά εύκολα, όταν όμως έχουν βαθύτερη εντόπιση, η διάγνωσή τους παρουσιάζει δυσκολίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθά αποτελεσματικά η διαγνωστική διερεύνηση με υπερηχογράφημα, αξονική ή/και μαγνητική τομογραφία. Η θεραπευτική αντιμετώπιση των λιπωμάτων επιτυγχάνεται με χειρουργική επέμβαση, η οποία συνίσταται σε περικαψική εκτομή του όγκου. Υποτροπή μπορεί να εμφανισθεί όταν τα λιπώματα διεισδύουν στους γύρω ιστούς και ιδιαίτερα στα μεσομυϊκά διαστήματα, οπότε σε αυτή την περίπτωση καθίσταται δύσκολη η αφαίρεσή τους. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση τριών περιπτώσεων λιπωμάτων της στοματικής κοιλότητας, που εντοπίζονταν αντίστοιχα στην παρειά, την ουλοπαρειακή αύλακα και τη γλώσσα, καθώς και η ανασκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας. Περισσότερη έμφαση δίνεται στη διαγνωστική διερεύνηση και τη χειρουργική αντιμετώπιση.

Λέξεις-κλειδιά: Λίπωμα, Στοματική κοιλότητα, Τράχηλος, Κεφαλή

ΣΤΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ, 64(3), 89-96, 2007 - Ενδιαφέρουσα περίπτωση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.