Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Παρουσίαση και παρατηρήσεις στο νόμο 3305/2005 «Εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής»
Μ. Μητροσύλη

Μετά τη γέννηση της Dolly και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε στη συνέχεια, παρατηρήθηκε μια γενική κινητοποίηση νομοθετικών παρεμβάσεων με απαγορευτικές στις περισσότερες χώρες διατάξεις, που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στη Γαλλία, έφθασε στο σημείο να περιλαμβάνει και τις έρευνες με θεραπευτικό σκοπό. Ο Έλληνας νομοθέτης, με τους νόμους 3089/2002 και 3305/2005, μέσα σε διάστημα μόλις δύο ετών, επιχειρεί να ρυθμίσει, καθυστερημένα σε σχέση με τις άλλες δυτικές χώρες, τα θέματα που άπτονται της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Και τα δύο νομοθετήματα για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κινούνται εντός των αρχών και αξιών που θέτει το Σύνταγμα και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου και τη Βιοϊατρική, καθώς και το πρόσθετο πρωτόκολλο, που έχουν ενσωματωθεί πλέον στο ελληνικό δίκαιο. Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη το συμφέρον του παιδιού που προστατεύεται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά κύριο λόγο, όμως, αποτελούν σημείο συμβιβασμού μεταξύ των τεχνολογικών εξελίξεων της Βιολογίας και της Βιοϊατρικής στη διαχείριση του γεννητικού υλικού και των αρχών της Βιοηθικής. Το ελληνικό δίκαιο παράγει εκ των υστέρων, μέσω των νομοθετικών ρυθμίσεών του, κανόνες απέναντι στις ραγδαίες εξελίξεις των θετικών επιστημών, που αντανακλούν τη γενική και τη συλλογική βούληση. Ο πρώτος νόμος 3089/2002 επέλυσε βασικά θέματα περί «ιατρικής υποβοήθησης στην ανθρώπινη αναπαραγωγή» και ρύθμισε ορισμένες επιπτώσεις τους στους θεσμούς της συγγένειας και της διαδοχής. Με το νέο νόμο 3305/2005 επιλύθηκαν ζητήματα που αφορούν σε προϋποθέσεις εφαρμογής των μεθόδων της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τη διάθεση και τη διακίνηση του γεννητικού υλικού, την ασφαλιστική κάλυψη, καθώς και την ίδρυση και τη λειτουργία μονάδων ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) και τραπεζών κρυοσυντήρησης. Tέλος, προβλέπει τόσο τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης διοικητικής Εθνικής Αρχής για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής της βιονομοθεσίας, όσο και ποινικές και διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων των διατάξεών του.

Λέξεις-κλειδιά: Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Κυρώσεις, Μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, Τράπεζες κρυοσυντήρησης, Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(6), 612-622, 2007 - Eιδικό άρθρο


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.