Home Page

Αρχική σελίδα

Αναζήτηση

Εγκεκριμένα
περιοδικά

Κατάλογος
περιοδικών

Κάλυψη βάσης

E-mail

   

Ερυσίπελας του θώρακα
Ν. Δεσιμόνας, Α. Χέβας, Γ. Καλαφάτη, Χ. Φορούλης, Δ. Κυπαρισσόπουλος, Β. Δρούγκας, Ν. Τσιλιμίγκας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση ενδιαφέρουσας περίπτωσης ασθενούς με ερυσίπελας του δεξιού ημιθωρακίου. Η σπανιότητα μιας τέτοιας εντόπισης και το πρόσφατο ιστορικό αναφερόμενης κάκωσης οδήγησαν στην αρχική απόδοση των εκδηλώσεων της νόσου σε θλάση και φλεγμονή μαλακών μορίων. Ασθενής, ηλικίας 65 ετών, προσήλθε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας αιτιώμενος άλγος στο δεξιό πλάγιο θωρακικό τοίχωμα μετά από αναφερόμενη αμβλεία έμμεση κάκωση της περιοχής πριν από 3 ημέρες. Ο ασθενής παρουσίαζε, κατά την επισκόπηση, ερυθρότητα στο δέρμα του δεξιού πλαγίου θωρακικού τοιχώματος χωρίς εμφανή λύση της συνέχειας του δέρματος. Διαπιστώθηκε έντονη ευαισθησία κατά την ψηλάφηση της περιοχής, καθώς και πυρετός μέχρι 39 °C. Η όλη κλινική εικόνα χαρακτηρίστηκε ως «φλέγμων», απότοκος τραυματισμού (θλάση μαλακών μορίων, εκχύμωση, οίδημα, φλεγμονή, δευτεροπαθής μικροβιακή μόλυνση). Η συνεχής όμως παρακολούθηση του ασθενούς -ο οποίος εισήχθη στο νοσοκομείο- και ιδιαίτερα των χαρακτηριστικών της δερματικής βλάβης, σε συνδυασμό με την παρουσία πυρετού και λευκοκυττάρωσης, έθεσαν, κατά τη δεύτερη ημέρα της νοσηλείας του, την υπόνοια δερματικής νόσου λοιμώδους αιτιολογίας και μάλιστα ερυσιπέλατος. Τα κλινικά δεδομένα, η δερματολογική εξέταση, η σχεδόν τυπική πορεία της βλάβης, η βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς και, τελικά, η ίαση με την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή απέδειξαν ότι επρόκειτο για ερυσίπελας. Ο ασθενής εξήλθε από το νοσοκομείο 7 ημέρες μετά από την εισαγωγή του. Η εμφάνιση ερυσιπέλατος στο δέρμα του θωρακικού τοιχώματος δεν είναι συχνή. Παρόλα αυτά, η νόσος δεν πρέπει να παραλείπεται από τους κλινικούς ιατρούς κατά τη διαφορική διάγνωση βλαβών του θωρακικού τοιχώματος με στοιχεία φλεγμονής και με ερυθρά χροιά στο δέρμα.

Λέξεις-κλειδιά: Eρυσίπελας, Kυτταρίτιδα, Στρεπτόκοκκος ομάδας Α, Πυογόνος στρεπτόκοκκος

ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, 24(6), 600-604, 2007 - Ενδιαφέρουσα περίπτωση


Dadurch, dass sie in Landern mit gema?igtem Klima vorgenommen wurden, konnen die meisten der Studien uber Kinderlahmung nicht in Sub-Kontinent von endemischen Kinderlahmung anzuwenden. Diese Bewertung bundelt Daten uber die Kinderlahmung in Indien, viagra bestellen um alle Anderungen, die seit 1940 nur etwa 2% der Kinder mit Polio sterben in der akuten Erkrankung aufgetreten sind vorzulegen; lovegra bestellen etwa 95% aller Falle Paralyse von einem oder beiden Beinen.

Jeweils 843 und 1113 Patienten wurden mit Dosieraerosole und Pulverinhalatoren zu Hause; der letzteren waren die Anwender von Aerolizer®, viagra schweiz Diskus®, HandiHaler® und Turbuhaler® 82, 467, 505 und 361. Wir haben insgesamt 2288 Datensatze von Inhalationstechnik. Kritische Fehler waren weit unter den Nutzern aller Inhalatoren verteilt, viagra generika im Bereich von 12% fur Dosieraerosole, 35% fur Diskus® und HandiHaler® und 44% fur Turbuhaler®.

Die Ergebnisse der 50 Insel Isolierungen mit Liberase Enzym wurden mit denen von 36 Isolierungen mit Kollagenase verglichen wurden Typ P. Keine signifikanten Unterschiede in der Spenderalter, kalte Ischamiezeit, Verdauungszeit, oder das Gewicht der Bauchspeicheldrusen zwischen den beiden Gruppen beobachtet. Islet Ausbeute war in der Gruppe, kamagra schweiz wo die Liberase Enzym verwendet wurde, deutlich hoher.

Diese Lehre Technik angepasst werden, um mit kleinen Kindern zu verwenden. cialis schweiz Die Verwendung von Reimen kann einfacher und mehr Spa? fur die jungeren Studenten. Auch kann diese Lehre Technik verwendet werden, um zahlreiche gesundheitliche Probleme anzugehen, die sie fur alle Gesundheitsinhaltsbereiche angemessen macht.

Somalia, einem der instabilsten Lander der Welt, levitra schweiz hat sich ohne standige Regierung seit fast 2 Jahrzehnten. Mit einem Gesundheitssystem vollig durcheinander, bleibt Abdeckung der grundlegenden Gesundheitsma?nahmen und geringe, Mutter- und Kindersterblichkeit ist eine der hochsten in der Welt.